Informacinis renginys priemonei „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 2020 m. birželio 17 d. (trečiadienis) 14.00 val.  adresu: Mažeikiai, Stoties g. 18 (Savivaldybės 2 aukšto salė ) organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatyta VPS priemonė  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Tinkami pareiškėjai: Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji  juridiniai asmenys.

Remiamos veiklos: istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę  turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus VVG teritorijoje, tautinio paveldo plėtrai, didinti VVG teritorijos vietovių patrauklumą.

Paramos dydis: didžiausia galima parama projektui įgyvendinti – 50 761,88 Eur.

Kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos apie galimybes gauti paramą, adresu: Mažeikiai, Laisvės g. 39-102, tel. +370 673 47349, el. p. svlvvg@gmail.com, interneto svetainės adresas www.svlvvg.lt