INFORMACINIS RENGINYS

posted in: Aktuali informacija | 0

 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 2019 m. gegužės 2 d. 14 val. organizuoja informacinį renginį, skirtą strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos srities Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti.

     Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

        Kvietimui skiriama parama 466106,21 Eur.

 

 2019 m. gegužės 2 d. 15 val. vyks informacinis renginys, skirtas strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos srities Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti.

Renginio vieta: Mažeikių rajono savivaldybės II a. posėdžių salė, Stoties g. 18, Mažeikiai.

     Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

        Kvietimui skiriama parama 197554,34 Eur.

 

Finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kt. kvietimo dokumentai yra nuorodoje „Pareiškėjams“: https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/

 

ŠVLVVG administracija