INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis:

  •  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);
  • „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4).

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 1 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos apie kvietimus Nr. 10 ir Nr. 11