Finansavimo galimybės NVO

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG dalyvavo nuotoliniame renginyje „VVG ir kitų kaimo plėtros proceso dalyvių galimybių santrauka – NVO finansinio nepriklausomumo didinimas“  dėl ES 2021-2027 finansavimo galimybių Lietuvoje. Lektorius, Juozas Meldžiukas, pristatė finansavimo galimybes ir ES iškeltus finansavimo prioritetus iki 2030 metų ir daugiausia dėmesio bus skiriama: žiedinei ekonomikai ir skaitmenizacijai.