DĖMESIO! Metinių ataskaitų pateikimas iki 2021-05-01

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė primena, kad iki 2021 metų gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius 2020 ataskaitinius metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus projektus pagal Šiaurės vakarų Lietuvos veiklos grupės „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ parengtą strategiją kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis (ataskaitos forma).

Ataskaitos priimamos adresu: Laisvės 39-103 kab., Mažeikiai, tel. (8 618) 51199.