Atmintinė rengiant galutinę – metinę ataskaitą

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad užbaigto projekto metines ataskaitas už 2021 metus turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus projektus pagal Šiaurės vakarų Lietuvos veiklos grupės „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ parengtą strategiją kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Užbaigto projekto metines ataskaitas galima teikti:

  1. iki 2022-03-31 dienos adresu: Laisvės g. 39-103 kab., Mažeikiai;
  2. nuo 2022-04-01 iki 2022-05-01 dienos turi būti teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu teikiamos el. paštu: projektaivvg@gmail.com. 

Ataskaitos forma: metinės ataskaitos forma rasite šioje nuorodoje.

Paramos gavėjų sąrašas, kurie turi pateikti ataskaitas.

 

ATMINTINĖ RENGIANT GALUTINĘ-METINĘ ATASKAITĄ

Bendri dokumentai
Vietos projekto viešinimo įrodymai: informaciniai pranešimai ar straipsniai, viešinimo plakato, stendo, įrangos su viešinimo lipdukais nuotraukos.
Ilgalaikio turto draudimo dokumentai (ir jo apmokėjimo banko sąskaitos išrašas) arba 3 draudimo bendrovių atsisakymai turtą drausti (jeigu nebuvo pateikti su galutine vietos projekto ataskaita).
Renginių dalyvių sąrašai, renginių nuotraukos.
Pažymos apie atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu.
Darbo vietas kuriantys projektai (verslo)
Pridėti ataskaitinių metų finansiniai dokumentai (balansas,  pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita), finansiniai dokumentai turi būti pateikti už 2021 metus.
Turi būti pridėtos projekto metu sukurtų darbo vietų (etatų)  darbo laiko tabeliai ir darbo užmokesčio priskaičiavimo- mokėjimo žiniaraščiai už atskaitymo laikotarpį (gali būti suvestiniai duomenys už 2021 m.), nes buvo įsipareigota pasibaigus projektui išlaikyti 3 metus naujas darbo vietas ir įkurtas iki vietos projekto paraiškos pateikimo darbo vietas.
Jeigu ekonominiai gyvybingumo rodikliai nepasiekti, pateikti pasiaiškinimą komentaruose dėl kokių priežasčių ekonominiai gyvybingumo rodikliai nepasiekti negu planuoti verslo plane
Sodros pažyma apie apdraustus asmenis už 2021 metus.

 

Informacija teikiama telefonu, administratorė Daiva Baranauskienė – 8 618 51199.

 

 

 

 

 

Nuotrauka: https://anglu24.lt/zodynas/local-time-vietos-laikas