TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS  „AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“

posted in: Aktuali informacija | 0

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS  „AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACAGEMY ADVENTURE LEADER)“ 

PARAMOS SUTARTIES Nr. 44TT-KE-17-2-03769

PROJEKTO KOORDINATORIUS – Telšių rajono vietos veiklos grupė;

PROJEKTO PARTNERIAI – Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės;

 

 

 

PARAMOS SUMA – 58 010,98 EUR., IŠ JŲ:  

  • 49 309,33 EUR EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI LĖŠOS;
  • 8 701,65 EUR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS.

ĮGYVENDINIMO VIETA: Telšių r. vietos veiklos grupės, Leader Malardalen vietos veiklos grupės, Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Plungės r. vietos veiklos grupės  teritorijos;

ĮGYVENDINIMO TERMINAS: 2018 09 10 – 2022 11 01;

 

PROJEKTO TIKSLAS – stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

  • dalyvavimą LEADER programoje;
  • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai ekperimentuojant gilinti ir stiprinti verslumo įgūdžius;
  •  suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje.

 partneriu viesinimo logo – kopija


Spalio 25-26 dienomis vyks baigiamoji Projekto konferencija

Artėjant tarptautinio bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projekto (toliau-Projektas) įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Lietuvos Projekto partneriais spalio 25-26 dienomis organizuoja Projekto baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvaus visi Projekto partneriai: iš Švedijos Leader Malardalen vietos veiklos grupės ir Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. 

Pirmąją konferencijos dieną bus aptariamas visa Projekto įgyvendinimo eiga, bus ieškoma tolimesnių bendradarbiavimo galimybių, pasidalijama patirtimi įgyvendinant 2014-2020 vietos plėtros strategijas, pristatomi kiekvienos VVG gerieji vietos projektų pavyzdžiai.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai lankys Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių vietos projektus. 

Planuojama konferencijos darbotvarkė ČIA.

 


Projekto rezultatų pristatymas švietimo įstaigose

Artėjant Projekto įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos  vietos veiklos grupių atstovai (toliau – VVG) lankosi savo VVG teritorijų švietimo įstaigose, kuriose pristato Projekto rezultatus. Mokyklose susitinkama su vyresnių, tai yra 10-12 klasių, moksleiviais.

Jaunimui pristatoma VVG veikla, kas yra VVG nariai, kaip jais tapti ir kodėl tai naudinga, kokiu principu įgyvendinamos  vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos (toliau-VPS), kokia VPS svarba rajonui kaip vieno iš pagrindinių dokumentų kaimiškųjų teritorijų vystymui ir augimui. Trumpai papasakota apie  „LEADER“ metodą, padedantį bendruomenėms, kurios imasi vietinių kaimiškųjų vietovių vystymo iniciatyvų. 

Be VVG veiklos pristatymo, jaunimui papasakota apie  tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą (toliau – Projektas), kurio dėka VVG atstovai ir lankosi mokyklose.  Projekto pagrindinė esmė – 5 dienų trukmės 2 tarptautinės jaunimo Akademijos, kuriose dalyvavo po 40 jaunimo atstovų nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Akademijos vyko Švedijoje ir Lietuvoje. Abi Akademijos buvo beveik tapačios savo turiniu: pirma Akademijos diena — skirta komandos formavimui, susipažinimui, komandinio darbo įgūdžių tobulinimui, komandos pavadinimo sukūrimui. 2—4 dieną grupės, naudodami įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis vyko atlikinėti jiems pateiktų užduočių. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo verslą LEADER programos pagalba. Susitikę su vietos verslininkais, bendruomenių nariais turėjo atlikti su konkrečiu verslu, bendruomene susijusias užduotis: nuo produkto gamybos iki pardavimo strategijos patobulinimo, verslo plano parengimo, bendruomenės narių įveiklinimo ir pan. Be susitikimų, dalyviai aplankė ir LEADER infrastruktūros projektus, kuriuos turėjo užfiksuoti nuotraukose, trumpuose video. Jų atliktos užduotys buvo vertinamos. Paskutinė Akademijos diena buvo skirta idėjų išgryninimui, Akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui. Kiekvienas dalyvis pabaigoje gavo sertifikatus, patvirtinančius apie projekte padarytą pažangą, įgytas žinias. 

Taip pat per susitikimą su mokiniais, pažiūrėti Lietuvos jaunimo verslumo Akademijos dalyvių kurti trumpi filmukai apie lankymąsi vietos projektuose, užduočių atlikimą ir kiti linksmi momentai, kuriuos smagu prisiminti.

Susitikimo pabaigoje buvo paruošta viktorina, kurioje  norint dalyvauti reikėjo būti išmaniu pasitelkus mobiliuosius telefonus. Mokiniai atsakinėjo į pateiktus klausimus, susijusius su VVG, LEADER ir tarptautinio Projekto pristatymu. Geriausiai atsakę į klausimus, buvo apdovanoti VVG prizais. Mokiniams buvo padalintas leidinys apie Projekto įgyvendinimą, kuriame jie ras informacijos ir apie VVG, ir apie LEADER, vietos projektų pavyzdžių, kontaktinę VVG informaciją.

Pats Projekto pasirinktas įgyvendinimo formatas, per nuotykius pažinti LEADER galimybes, patrauklus jaunimui, kuris gali būti vystomas toliau pačių jaunų žmonių. Kadangi vienas iš projekto siekiamų rezultatų yra jaunų žmonių verslumo įgūdžių ir žinių apie LEADER programos galimybes didinimas, lankymasis Švietimo įstaigose, tikimės, prisidėjo prie LEADER žinomumo didinimo, jaunų žmonių smalsumo sužadinimo dalyvauti Projektų rengime, įgyvendinime, galų gale tapti aktyviu ir motyvuotu savo kaimo gyventoju. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Projekto rezultatų sklaida švietimo įstaigose

Gera prisiminti, gera pasidalinti!
Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Projekto partneriais Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais lankysis savo teritorijų švietimo įstaigose ir pristatys VVG veiklą, LEADER programą bei tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą vyresnių klasių mokiniams.
Dėkojame švietimo įstaigų vadovams, kurie priima mus į svečius.
Tikimės, kad jaunimas susipažins su VVG veikla, LEADER programa, įgyvendintais vietos projektų pavyzdžiais.
Ir dar labiau tikimės, kad šios žinios taps paskata jaunimui dalyvauti ateinančios Strategijos kūrime, įgyvendinime bei gerovės kaime vystymo procesuose.
 
 

Projekto partnerių susitikimas

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija “NUOTYKIŲ LEADER” (ACADEMY ADVENTURE LEADER).
Rugsėjo 13 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos Projekto partnerių pasitarimas apie tolimesnes Projekto įgyvendinimo veiklas.
Spalio 25-26 yra organizuojama Projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus ir užsienio partneriai – Švedijos LEADER Malardalen ir LEADER Nedre Dalalven bei Latvijos Saldus vietos veiklos grupės atstovai.
Konferencijoje bus aptariamas visas Projekto įgyvendinimas, įveikti iššūkiai, numatomos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės!
 

 

TELŠIŲ RAJONE VYKO TARPTAUTINĖ JAUNIMO VERSLUMO AKADEMIJA „AKADEMIJA NUOTYKIŲ LEADER 2022“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

 

Birželio 27  – liepos 3 dienomis Telšių rajone vyko Projekto antroji jaunimo verslumo Akademija, kurioje dalyvavo 48 Lietuvos ir Latvijos vietos veiklos grupių atstovai. Pirma, antra akademijos diena   buvo skirta susipažinimui, komandų formavimui (40 dalyvių buvo padalinti į grupes užduotims atlikti), komandos pavadinimo sukūrimui, LEADER metodo ir VVG veiklos pristatymui, verslo veikimo subtilybėmis. 3—5 dieną grupės, naudodamos įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis  vyko lankyti Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių LEADER vietos projektų, kuriuose jiems reikėjo atlikti pateiktas užduotis, susijusias su verslumu, medijų kūrimu, pasirūpinti komandos narių  maitinimu. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo veiklą LEADER programos pagalba. Paskutinė akademijos diena skirta idėjų išgryninimui, akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui, atsiskaitymui. Dalyvių atliktas užduotis vertino kartu dalyvaujantys stovyklos vadovai. Kiekvienos dienos vakarais dalyvių laukė įvairios komandinės, kultūrinės, sportinės užduotys, kurios leido dalyviams bendrauti vis laisviau, peržengti asmenines erdves, atrasti kultūrinius panašumus ir skirtumus. Ko gero, ypatingą įspūdį paliko kultūrinis vakaras, kurio metu lietuvių ir latvių jaunimas pristatė savo šalis vieni kitiems, kartu šoko liaudiškus šokius, mėgino suprasti latviai lietuviškų žodžių reikšmes ir atvirkščiai. Galiausia dalyviai gavo sertifikatus, patvirtinančius apie dalyvavimą projekte ir įgytą patirtį jos metu.

Per šią savaitę buvo daug atrasta, sužinota ir patirta. Smagu buvo girdėti jaunųjų dalyvių nuostabą, kiek daug ir kokių įdomių veiklų galima vykdyti kaimiškose teritorijose pasinaudojus LEADER programos finansine parama ir instrumentais. Susidomėję klausinėjo, nuo ko reikėtų pradėti, kur kreiptis, kokius reikalavimus atitikti, norint pretenduoti į LEADER programos paramą ir pradėti vykdyti savo veiklą. VVG atstovus tokie klausimai ir susidomėjimas labai džiugina.

Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai  dėkoja visiems Akademijos dalyviams už nuoširdų  dalyvavimą, bendradarbiavimą ir tamprų veiklų ir užduočių įveikimą ir atlikimą.

Taip pat Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai nuoširdžiai dėkoja vietos verslininkams, bendruomenių ir biudžetinių įstaigų atstovams, priėmusiems jaunuosius Akademijos dalyvius, pasidalinusiems savo patirtimi ir patarimais įgyvendinant vietos projektus.

Tikimės, kad per Akademiją įgyta patirtis taps impulsu jaunimui imtis veiklos bei iniciatyvos pradėti  kurti gerovę kaime.