Visuotinis susirinkimas pritarė strategijos keitimui

posted in: Aktuali informacija | 0

Š. m. rugsėjo 27 dieną įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo pritarta strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) papildymui 3 veiklos sritimi „Bandomieji sumanūs kaimai“.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 2022 m. rugpjūčio 22 d. gavo raštą Nr. BRK-12398 iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kuriame informuojama, kad Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė turi galimybę inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus. Buvo parengtas 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimas ir papildyta II prioriteto „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ 3 veiklos sritimi „Bandomieji sumanūs kaimai“.