Numatomi kvietimai 2022 metais

posted in: Aktuali informacija | 0

PLANUOJAMŲ SKELBTI KVIETIMŲ SĄRAŠAS 2022 METAIS

Eil. Nr. Priemonė / Veiklos sritis Kodas Kvietimo pradžia Kvietimo pabaiga
   1.     Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (EURI LĖŠOS)

 LEADER-19.2-6.4 2022-04-08 2022-06-07
2. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (EŽŪFKP LĖŠOS)

 LEADER-19.2-6.4 2022-07-05 2022-09-05
3. Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1 2022-07-05 2022-09-05