Paskelbtas kvietimas: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo gruodžio 15 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1.

KAS REMIAMA: NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt. Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.

KAS GALI KREIPTIS PARAMOS: juridiniai asmenys – NVO.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.

Finansuojamos tinkamos išlaidos iki 95 proc.


Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 15 d. 9 val. 00 min. iki 2021 m. vasario 12 d. 15 val. 00 min. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2021 m. vasario 10 d. 15 val. 00 min. 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas galima rasti nuorodoje Kvietimas Nr. 33 – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)