Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokyklos sporto aikštyno statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla įgyvendino projektą „Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas“ pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės Vakarų Lietuvos Vietos Veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2).

Bendra vietos projekto vertė 61 011,88 Eurų.  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos sudaro 41 488,50 Eur.,  Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto lėšos 7 321,00 Eur.,  ir  Mažeikių rajono savivaldybės skiriamos lėšos   12 202,38 eurų .

Projekto tikslas  – gerinti Tirkšlių miestelio mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštyną Mažeikių r. Tirkšlių Juozo  Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

Įgyvendinus projektą buvo pagerinta laisvalaikiui ir sporto veiklai skirta infrastruktūra, kurioje bus ne tik sudarytos sąlygos bendruomenės narių individualiai laisvalaikio ir sportinei veiklai, bet taip pat pastoviai organizuojami renginiai, kurių metu bus puoselėjami ir populiarinami tradiciniai sportiniai žaidimai, kurie yra sporto paveldo objektas, o sportas yra bendros kultūros dalis.

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo  Vitkaus – Kazimieraičio  pagrindinės mokyklos teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr.4400-2215-7144) bus įrengtas viešo naudojimo sporto aikštynas (asfaltbetonio danga (613 kv. m.), sporto aikštelė ( 424 kv. m.), padengta gumos granulių danga, vielos tinklo tvora (101 m.) 4 suoliukai, 5 treniruokliai ant betoninių trinkelių dangos (42 kv.m) .

Žemės sklypą kurio teritorijoje bus statomas aikštynas, pareiškėjas valdo panaudos pagrindais. Panaudos sutartis užregistruota VĮ Registrų centras ir galioja iki 2079-01-09,sutartyje numatyta investicijų į žemę galimybė.

Projektas įgyvendinamas buvo su partneriais – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomene.

IMG_2119 IMG_2123

201866280_4186366208087468_684669389832916024_n199630521_4184202818303807_4828963827497301235_n

 

Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos sporto aikštelės statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 51 218,45 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-02-21

Projektas užbaigtas: 2021-02-23

Vietos projekto tikslas – gerinti Sedos miesto mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštelę Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos teritorijoje.

Įrengtas 615 m² sporto aikštynas, pritaikytas krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui. Išgrįsti trinkelėmis takai, pastatyti suoliukai, įrengti 5 lauko treniruokliai. Įgyvendinus projektą pagerėjo mokymuisi,  laisvalaikiui ir sporto veiklai skirta infrastruktūra, kurioje yra sudarytos sąlygos bendruomenės narių individualiai laisvalaikio ir sportinei veiklai. Numatoma pastoviai organizuoti  renginius, kurių metu bus puoselėjami ir populiarinami tradiciniai sportiniai žaidimai, kurie yra sporto paveldo objektas, o sportas yra bendrosios kultūros dalis.

 

Nuotrauka: J. Strazdauskas