Projekto pavadinimas: UAB „Medinstrus“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB Medinstrus

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 33 120,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė –  66 240,00 Eur (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-03-07

Projektas įgyvendintas: 2019-12-20

Vietos projekto tikslas – padidinti įmonės vykdomos oftalmologinės įrangos gamybos apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos įrangos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą.

Projekto rezultatai:

  1. Įsigyta nauja įranga.
  2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 33,04 darbo vietos.

 

 

 

Projekto pavadinimas: UAB „Sarima“ investicijos į verslo plėtrą kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB Sarima

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 886,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis –  44,1057 proc.

Paraiška patvirtinta: 2019-03-20 

Projektas įgyvendintas: 2021-08-25

Vietos projekto tikslas: UAB Sarima veiklos plėtra teikiant paslaugas statybose, plečiant atliekamų paslaugų spektrą ir sukuriant 2 naujas darbo vietas Mažeikių r.

Projekto rezultatai:

  1. Nupirktas naujas teleskopinį krautuvą ir ekskavatorius krautuvas.
  2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos ir išlaikytos 15,38 darbo vietos.