Projekto pavadinimas: UAB „Soratus“ verslo plėtra

Pareiškėjas – UAB „Soratus“

Paramos lėšų suma – 97 650,00 eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 139 500,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-05-07

Projektas įgyvendintas: 2021-07-12

Projekto tikslas – skatinti ne žemės ūkio verslų kūrimą ir plėtrą, išlaikyti 1 darbo vietą ir
sukurti 3 naujas darbo vietas aukštalipiams Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti 3 aukštalipiams reikalingą įrangą.
2. Apmokyti 3 naujus darbuotojus aukštalipio specialybės (mokymai vyks darbdavio
sąskaita).
3. Įdarbinti 3 naujus darbuotojus darbui su aukštalipio įranga jų funkcijos – darbai aukštyje
aukštybiniuose statiniuose ar konstrukcijose.
3. Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta 3 aukštalipiams reikalinga įranga.
2. Apmokyti 3 nauji darbuotojai aukštalipio specialybės.
3. Įdarbinti 3 nauji darbuotojai darbui su aukštalipio įranga.

 

Projekto pavadinimas: UAB „Varytis“ verslo plėtra investuojant į žemės kasimo darbų veiklą

Pareiškėjas – UAB „Varytis“

Paramos lėšų suma – 97 844,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 68,42285 proc.

Projekto vertė – 143 000,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-05-10

Projektas įgyvendintas: 2021-09-16

Projekto tikslas – plėtoti įmonės veiklą žemės kasimo, planiravimo ir kituose bendrastatybiniuose darbuose.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti statybinę techniką.
2. Sukurti naujas darbo vietas samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3. Tobulinti teikiamų paslaugų kokybę (keliant darbuotojų kvalifikaciją, apmokant specialiųjų įgūdžių).
4. Įsitvirtinti regioninėje rinkoje įgaunat statybos vykdytojo vardą.
5. Užsakymų kanalų statybos darbo rinkoje plėtojimas.
Laukiamas rezultatas:
3.1. Įsigyta statybinė technika – ekskavatorių.
3.2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos samdant pagal darbo sutartis darbuotojus iki 40 m. (imtinai)
amžiaus.
3.3. Tobulinama teikiamų paslaugų kokybė (keliama darbuotojų kvalifikacija, apmokami
specialūs įgūdžiai).

 

Projekto pavadinimas: Gamybos paslaugų plėtra

Pareiškėjas – UAB „Lielbata“

Paramos lėšų suma – 42 840,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 74 052,00 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-07-15

Projektas įgyvendintas: 2021-09-22

Projekto tikslas – Didinti UAB Lielbata“ konkurencingumą ir pardavimų apimtis įsigyjant
cheminių produktų smulkintuvą ir įdarbinant 2 jaunus (iki 40 m.) darbuotojus.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti cheminių produktų smulkintuvą;
2. Sukurti 2 naujus etatus darbuotojams iki 40 metų amžiaus.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigytas cheminių produktų smulkintuvas;
2. Sukurti 2 nauji etatai darbuotojams iki 40 metų amžiaus.

 

Projekto pavadinimas: MB „Žemaitijos keltuvai“ verslo plėtra

Pareiškėjas – MB „Žemaitijos keltuvai“

Paramos lėšų suma – 48 930,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70 proc.

Projekto vertė – 69900,29 Eur  (be PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2021-05-10

Projektas įgyvendintas: 2021-10-22

Projekto tikslas – plėsti įmonę vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti veiklų vykdymui reikalingą techniką ir priemones: ekskavatorių (1 vnt.), krautuvą
(1 vnt.), kompiuterį (1 vnt.).
2. Sukurti 3 naujas darbo vietas.
3. Padidinti įmonės pajamas vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023
metų iki 144 000,00 Eur.
4. Padidinti įmonės pelną vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo
2023 metų iki 61000, 00 Eur.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta veiklų vykdymui reikalinga technika ir priemonės: ekskavatorius (1 vnt.),
krautuvas (1 vnt.), kompiuteris (1 vnt.).
2. Sukurtos 3 naujos darbo vietos.
3. Įmonės pajamos vykdant statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų padidės
iki 144 000,00 Eur.
4. Įmonės pelnas vykdant pastatų statybos ir specializuotos statybos veiklas nuo 2023 metų
padidės iki 61000,00 Eur.