Susitikimas su partneriais

posted in: Aktuali informacija | 0

Birželio 9 d. įvyko susitikimas su Joniškio rajono partnerystės VVG, Utenos regiono VVG, Dzūkijos VVG Kėdainių r. Sirutiškyje.

Susitikimo metu buvo kalbėta Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimais, kiekviena vietos veiklos grupė pristatė, kuriame  VPS įgyvendinimo etape yra ir su kokiomis problemomis susiduria. Diskutuota dėl vietos projektų administravimo taisyklių, finansavimo sąlygų aprašų, kitų VVG veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų. Aptarti kiti svarbūs klausimai.

 

Nuotrauka Utenos regiono VVG.