Projekto pavadinimas: Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,27 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,27 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-08-11

Parama skirta: 2020-11-17

Projektas įgyvendinamas: 12 mėn.

Projekto tikslas – suteikti vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias: plačiau supažindinti kaimo vietovėje veikiančius asmenis kaip gerą idėją paversti projektu, komandos svarba ir bendruomenės įtraukimas į veiklų planavimą.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai, kurių metu projekto dalyviai įgis šiuos įgūdžius ir žinias.