posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG siekdama sėkmingo strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) įgyvendinimo, kviečia suinteresuotas Mažeikių rajono NVO registruotis ir dalyvauti projekte. 

Kviečiame kreiptis į ŠVLVVG iki 2016 m. gruodžio 30 d. el. p.: svlvvg@gmail.com.

Numatoma atrinkti 4 projekto dalyvius.

Informaciją apie programą rasite čia.