Projekto pavadinimas: Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems

Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9705,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9705,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 2021-11-12

Projekto tikslas – turizmo sektoriuje dirbančių specialistų darbo kokybės gerinimas, tuo pačiu darant Mažeikių rajono kaimiškas vietoves patrauklesnes lankytojams.
Projekto uždaviniai: organizuoti 6 mokymus juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

Laukiamas rezultatas: suorganizuoti šeši mokymai juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, darbuotojams.

 

 

Projekto pavadinimas: Jegu Žemaitijuo būsi aplonkyk er Vėkšnius mūsa

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9717,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė – 9717,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 2021-10-11

Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir informaciją apie istorinį, kultūrinį Viekšnių miesto savitumą bei įgytas žinias perduoti ir pritaikyti praktikoje atvykstantiems miesto svečiams, turistams pristatant miesto lankytinus objektus, edukacines veiklas ir amatus.
Projekto uždaviniai:

  1. surengti informacinius seminarus, mokymus pagal 6 skirtingas temas;
  2. suteikti projekto dalyviams tikslines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
  3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.

Laukiamas rezultatas:

  1. surengti informaciniai seminarai, mokymai pagal 6 skirtingas temas;
  2. suteiktos projekto dalyviams tikslinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, kaip pristatyti Viekšnių miesto istorinį ir kultūrinį savitumą;
  3. populiarinti ir viešinti Viekšnių miestą kviečiant atvykti ne tik Mažeikių rajone, bet ir kituose rajonuose Viekšnių miesto istoriją, kultūrą, žinomus žmones ir pristatyti edukacines veiklas tiek švietimo įstaigoms tiek visuomenei.