Projekto pavadinimas: Techninės pagalbos kelyje paslaugos organizavimas

Pareiškėjas – UAB „VPM Service“

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4

Paramos lėšų suma – 43 888,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 75 207,00 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-05-06

Projektas įgyvendinamas: 2021-05-07

Projekto tikslas – pasinaudojus ES parama diferencijuoti vykdomą veiklą ir pasiūlyti naują paslaugą – techninę pagalbą kelyje.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti vieną N1 kategorijos krovinį automobilį ir spec. įrangą;

2. sukurti 1 darbo vietą vairuotojui-mechanikui atitinkančią vienam etatui.
Laukiamas rezultatas:
1. įsigytas vienas N1 kategorijos krovininis automobilis ir spec. įranga;

2. sukurta 1 darbo vieta (etatas) vairuotojui-mechanikui.