Projekto pavadinimas: Sensorinis kambarys

Pareiškėjas – Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,87 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta (PAK): 2020-04-24

Projektas įgyvendintas: 2020-12-21

Projekto tikslas – prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės  veiklos skatinimo įsigyjant priemonės sensorikos kambariui.

Projekto uždaviniai:

 1. Sustiprinti dienos centro „Mažasis princas“ materialinę bazę įsigyjant priemones sensoriniam kambariui:

1.1. Du burbulų vamzdžiai, šviesolaidžių gijos, begalybės sienelė, šviesolaidinė užuolaida, multi-spindulinis projektorius, vandens multi-sensorinė lova, masažinis fotelis ;

1.2. Pristatyti sensorinį kambarį naudos gavėjams ir visuomenei;

1.3. Sudaryti sąlygas naudotis įsigytomis priemonėmis suinteresuotom grupėm (ASS, Dauno sindromas ir kt.)

1.4.Viešinti vietos projekto rezultatus.

 1. Laukiamas rezultatas:
 2. Įsigytos priemonės sensoriniam kambariui.
 3. Surengtas projekto (sensorinio kambario) pristatymas visuomenei ir naudos gavėjams – 50 dalyvių.
 4. Rengiami du užsiėmimai per savaitę.
 5. Viešinamos veiklos.

 

Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,54 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 908,18 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendintas: 2021-02-26

Projekto tikslas – atnaujinti ir papildyti naujas vaisių, daržovių perdirbimui reikalingais įrenginiais turimą Ukrinių kaimo bendruomenės materialinę bazę, taip sudarant sąlygas plėtoti bei įvairinti bendruomenės socialines veiklas.
Projekto uždaviniai: 
1. įsigyti įrangą, vaisių, daržovių džiovinimo įrenginį, šaldiklį, termomiksą, elektrinę daržovių pjaustyklę, vakuumatorių, rankinį maišelių užlydituvą. 

2. Organizuoti seniūnaitijų gyventojams edukacinius užsiėmimas.

DSC_0155

 

 

Projekto pavadinimas: Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ socialinės veiklos skatinimas, įsigyjant virtuvės įrangą Mažeikių raj. vaikų ir jaunimo maitinimui ir edukacijai

Pareiškėjas – Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,38 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,98 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 2021-05-10

Projekto tikslas – stiprinti organizacijos materialinę bazę, įsigyjant profesionalią maisto
gaminimo įrangą, organizuojant maitinimą vaikams ir jaunimui bei įgyvendinant kulinarines
edukacines programas stovyklų metu.
Projekto uždaviniai:
1.Įsigyti profesionalią maisto gaminimo įrangą;
2. Organizuoti vaikų ir jaunimo maitinimą stovyklų metu;
3. Organizuoti edukacinius maisto ruošimo užsiėmimus vaikams ir jaunimui.
Laukiamas rezultatas:
1. Įsigyta profesionali maisto gaminimo įranga: profesionali elektrinė kaitlentė be orkaitės,
profesionali kaitlentė su orkaite, profesionali indaplovė, profesionali puodaplovė, picų kepimo
krosnis, daržovių skutimo/plovimo mašina, planetarinis maišytuvas.
2. Per tris metus surengta 15 stovyklų vaikams ir jaunimui, kurių metu gaminamas maistas
įsigyta įranga.
3. Stovyklų metu rengiami edukaciniai maisto ruošimo užsiėmimai.

 

Projekto pavadinimas: Susibūrę esam stiprūs

Pareiškėjas – Mažeikių r. sav. Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,60 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14908,25 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką, per veiklas skatinti jaunimo integraciją į bendruomenę ir socialinę veiklą, didinant užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, plėtoti kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 1.  Stiprinti Tirkšlių seniūnijos bendruomenės materialinę bazę ir įsigyti:

1.1. garso aparatūrą, kad būtų galima organizuoti diskotekas jaunimui, įgarsinti bendruomenės ir partnerių šventes;

1.2. projektorių ir ekraną, kad būtų galima rinktis jaunimui žiūrėti krepšinio ar kitų sporto šakų varžybas, filmus;

1.3. prekybinę palapinę, kad organizuojant renginius, diskotekas lauke, būtų apsaugota garso įranga.

 1. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumą juos įtraukiant į veiklas:

2.1. apmokyti jaunimą dirbti su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra;

2.2. įgalinti jaunimą organizuoti diskotekas Tirkšlių seniūnijos jaunuomenei, bendruomenei;

2.3. įgarsinant vasaros šventę ir surengti diskoteką Balėnų jaunimui (tai darys apmokytas jaunimas).

2.3. bendradarbiauti su Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centru ir padėti įgarsinti jų rengiamą Rudens kermošiaus šventę, suorganizuoti Kopūstienės virimo čempionatą (į visas veiklas bus įtrauktas jaunimas, ir kiti Tirkšlių bendruomenės asmenys.

 1. Dalyvauti Tirkšlių seniūnijos organizuojamose įvairiose šventėse, renginiuose bei dalyvauti pagal galimybes renginiuose į kurias kviečiama Tirkšlių seniūnijos bendruomenė.
 2. Viešinti projektą socialiniuose tinkluose, bendruomenės patalpose.
 3. Teikti ataskaitas.

Laukiamas rezultatas:

Įsigyta įranga ir prekės (garso, vaizdo aparatūra, palapinė, suolai);

Apmokyta 10 jaunų žmonių dirbti su įsigyta aparatūra (surengti 2 mokymai po 3 val.);

Surengtos 6 diskotekos jauniems žmonėms ir 5 renginiai projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu.

Projektas viešinamas socialiniuose tinkluose, renginiuose, bendruomenės patalpose.

 

Projekto pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimas ir užimtumo skatinimas per socialines veiklas  

Pareiškėjas – VO Rubikų bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)

Paramos lėšų suma – 11 926,33 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 14 907,91 (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2020-04-28

Projektas įgyvendinamas: 24 mėn.

Projekto tikslas – mažinti socialiai pažeidžiamu asmenų atskirtį bendruomenėje, didinti jų užimtumą, motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, ugdyti bendravimo ir socialinės integracijos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti įvairias socialines veiklas Rubikų, Plinkšių Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose.

2. Suorganizuoti keturis teminius edukacinius nemokamus filmų vakarus po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose, kurie skatintų socialiai jautrių visuomenės asmenų bendravimą ir socialinius įgūdžius.

3. Stiprinti bendruomenės materialinė bazę sockultūrinių veiklų organizavimui. Įsigyti garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.

Laukiamas rezultatas: suorganizuotos socialinės veiklos Rubikų, Plinkšių, Šerkšnėnų ir Žemalės seniūnaitijose:

 1. talka Plinkšių seniūnaitijoje, Rubikų ir Žemalės seniūnaitijose sutvarkytos viešosios erdvės, Rubikų seniūnaitijoje surengta edukacinė popietė.
 2. Surengti keturi teminiai edukaciniai nemokami filmų vakarai po atviru dangumi keturiose seniūnaitijose (Žemalės, Rubikų, Šerkšnėnų, Plinkšių).
 3. Sustiprėjusi bendruomenės materialinė bazė sockultūrinėms veiklos organizuoti. Įsigyta garso įranga – 1 komp. ir projektoriaus ekraną – 1 vnt.