Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai

Pareiškėjas – Mažeikių muziejus biudžetinė įstaiga 

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 48 810,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 58 647,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta (PAK): 2020-01-09

Projektas baigtas: 2020-12-22

Projekto tikslas – atlikti kultūros paveldo objekto (kodas Kultūros vertybių registre 10791) – buvusios Viešnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbus.

Atlikus pastato gerinimo darbus pastate bus tęsiama ir šiuo metu vykdoma edukacinė veikla, veiks muziejaus ekspozicijos, bus rengiamos parodos, vykdoma kita kultūrinė ir šviečiamoji veikla.

Projekto uždavinys – pagerinti Viekšnių vaistinės muziejaus pastatą, esantį Tilto g. 3, Viekšniuose, Mažeikių rajone bei sudaryti edukacinėms veikloms kokybiškas sąlygas.

Vietos projektas įgyvendinamas su partneriu Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir uždavinį planuojama atlikti Viekšnių vaistinės muziejaus pastato, esantį Tilto g. 3, Viekšnių m., Mažeikių rajone pagerinimo darbus, kuris apima susidėvėjusios elektrotechnikos keitimą, šildymo sistemos keitimą  su naujais radiatoriais, langų, sienų ir lubų ir grindų remontą. Bendrasis plotas 319,59 kv. m.  

 

 

Projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

Projektas teiktas pagal VPS priemonę Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“   veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Paramos lėšų suma – 35 853,83 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 44 817,29Eur.

Paraiška patvirtinta: 2020-01-09

Projektas baigtas: 2021-08-18.

Projekto tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro sodo lauko rūsį ir pritaikyti jį šikšnosparnių apsaugai ir edukacinei veiklai.

Projekto uždaviniai:

  1. Sutvarkyti kultūros paveldo objektą – lauko rūsį ir infrastruktūrą (pagerinant stogo, sienų, durų, grindų dangos būklę, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų taką, šių objektų apšvietimą);
  2. Pritaikyti rūsį šikšnosparnių žiemojimu;
  3. Įrengti kilnojamą ekspoziciją apie šikšnosparnius, parengti edukacines programas;
  4. Viešinti gautą paramą.

Laukiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto iškeltus tikslus bei uždavinius planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą – Renavo dvaro lauko rūsį (Kultūros vertybių registro kodas 24790), pritaikant jį šikšnosparnių žiemojimui ir įrengti kilnojamą edukacinę ekspoziciją apie šikšnosparnius. Baigus įgyvendinti projektą ir projekto kontrolės laikotarpi numatoma surengti 10 renginių, kurių metu dalyvaus 1000 dalyvių. Renginių metu bus vykdoma gamtosauginė edukacinė veikla dvaro lankytojams.

Nuotraukos: Nomeda Vėlavičienė ir Deividas Makavičius