Projekto pavadinimas: MB „Mehmė“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra“

Pareiškėjas – MB „Mehmė“

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 798,00 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 2020-01-27

Projekto tikslas – MB „Mehmė“ sukurti 1,5 etato naujas darbo vietas ir išlaikyti 2,5 darbo vietos diegiant verslo inovaciją Mažeikių rajone ir didinat verslo konkurencingumą.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose ir išlaikyti 2,5 darbo vietų.