Projekto pavadinimas: „Aurelijos Šmitės sodyboje poilsio ir paslaugų įkūrimas“ 

Pareiškėjas – Aurelija Šmitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 84 319,53 Eur  (su PVM) 

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 2022-01-31

Vietos projekto tikslas – pastatyti pagalbinės paskirties ūkinį pastatą pramogų ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti ir sukurti naujas darbo vietas. Vietos projektas skirtas pradėti pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.  

Projekto rezultatai:

  1. Pastatytas pastatas, kuriame bus vykdoma pramoginė veikla;
  2. Sukurta 1,5 naujos darbo vietos ir išlaikytos 1,5 darbo vietos.

 

Projekto pavadinimas: UAB  „MINDARTA” VERSLO PRADŽIA KAIMO VIETOVĖJE

Pareiškėjas – UAB „MINDARTA”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 29 419,66 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė: 50 056,00 Eur

Paraiška patvirtinta: 2019-10-07

Projektas įgyvendintas: 2021-10-20

Projekto tikslas – teikti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas Mažeikių rajone ir sukurti bei išlaikyti naujas darbo vietas.

Projekto rezultatai:

1. Įsigyti automobilių techninės priežiūros ir remonto įrangą;

2. Sukurti 2 ir išlaikyti 2,15 naujas darbo vietas;

3. Gauti pajamas vykdant automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklą.