1. Projekto pavadinimas: „Ūž Žemaitėje“

Pareiškėjas – Auksodės kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 9762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-27

Projektas įgyvendintas: 2020-07-28

Vietos projekto tikslas – puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių ir rizikos grupių atstovus.

Projekto uždaviniai:

         1.Surengti  šventę kaimo parke „Ūž Žemaitėje“ kurioje dalyvaus kaimyninės bendruomenės, šventės metu bus demonstruojami senieji amatai, parodyta etnografinė programa „Oi bova bova  Žemaitijuo…” su dainomis ir pasakojimais, degustuojamas kulinarinis paveldas.

         2. Stiprinti Auksodės kaimo bendruomenės materialinę bazę įsigyjant Žemaitijos krašto 8 vnt. moteriškų ir 4 vnt. vyriškų tradicinių tautinių rūbų komplektus.

 

Nuotraukomis pasidalino Auksodės kaimo bendruomenė

 

 

 2. Projekto pavadinimas: „Šerkšnėnų seniūnijos tradicinės šventės „Vasaros spalvų paletė“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas“

Pareiškėjas – Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-27

Projektas įgyvendintas: 2020-08-24

Vietos projekto tikslas – puoselėti esamas bei kurti naujas mūsų krašto sąvitumą atspindinčias tradicijas, stiprinti Šerkšnėnų kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą bei skatinti šiuolaikinę modernią visuomenę išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą.

 Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti Šerkšnėnų seniūnijos tradicinę vasaros šventę „Vasaros spalvų paletė“, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas;
  2. Surinkti informacinę medžiagą apie Šerkšnėnų seniūnijos kultūros paveldo objektus ir lankytinas vietas;
  3. Pastatyti informacinį stendą ir suorganizuoti iškilmingą jo atidengimą.

 

 

 

 

 3. Projekto pavadinimas: „Joninės Sedoje“

Pareiškėjas – Sedos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Patvirtintas projektas: 2019-06-27

Projektas įgyvendintas: 2020-09-07

Vietos projekto tikslas – atgaivinti ir puoselėti Joninių dvasią Sedoje, skatinanti žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Sedos bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Sedos Varduvos upės salelėje surengti etnokultūrinę konferenciją „Joninės Sedoje“, Jonų ir Janinų sveikinimas, Joninių šventė Sedos Varduvos upės salelėje.
  2. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumus.

 

Nuotraukomis pasidalino Sedos bendruomenė

 

4. Projekto pavadinimas: „Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4)

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Patvirtintas projektas: 2019-06-21

Projektas įgyvendintas: 2021-06-25

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Vietos projekto tikslas – puoselėti Ukrinų kaimo bendruomenės veiklas, skatinančias kaimo žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Ukrinų kaimo bendruomenės gaminamą kulinarinio paveldo produktą bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

 Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti tradicinę rudens šventę „Vobulynes juomarks“.
  2. Supažindinti projekto dalyvius su molio dirbinių žiedimu, raugo, juodąja keramika, krepšių pynimu iš vytelių.
  3. Surengti liaudiškos muzikos, šokių koncertą.
  4. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumų komplektus, bei kt. priemones, reikalingas projektui įgyvendinti.

Nuotraukomis pasidalino Ukrinų kaimo bendruomenė