Informacija paramos gavėjams

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad užbaigto projekto metines ataskaitas už 2023 metus turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus projektus pagal Šiaurės vakarų Lietuvos veiklos grupės „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ parengtą strategiją kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Užbaigto projekto metines ataskaitas galima teikti:

  1. iki 2022-03-31 dienos adresu: Laisvės g. 39-103 kab., Mažeikiai;
  2. iki 2022-05-01 dienos turi būti teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu teikiamos el. paštu: projektaivvg@gmail.com. 

Dokumentai:

Ataskaitos forma

Atmintinė