Konkursas „Mūsų bendruomenės savanoris“

posted in: Aktuali informacija | 0

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra jau antrus metus iš eilės organizuoja konkursą „Mūsų bendruomenės savanoris“. Jo nugalėtojai bus pagerbti ir apdovanoti šventiniame renginyje lapkričio mėnesį. 

Šiais metais Agentūra kviečia kaimo bendruomeninių ir jų skėtinių organizacijų, vietos veiklos grupių narius bei kitus kaimo gyventojus siūlyti kandidatus konkursui „Mūsų bendruomenės savanoris 2023“ šioms nominacijų kategorijoms:

  1. Nominacija „Už novatoriškumą ir kūrybiškumą“. Kviečiame siūlyti asmenis, kurie pateikė ir įgyvendino kūrybingus ir unikalius sprendimus bendruomenėje.
  2. Nominacija „Jaunasis bendruomenės savanoris“. Kviečiame siūlyti jaunus žmones nuo 14 iki 29 m., kurie aktyviai dalyvauja bendruomenės savanoriškoje veikloje ir savo veikla prisideda prie gerovės kūrimo bendruomenėje. 
  3. Nominacija „Už įkvepiančią ir telkiančią lyderystę“. Kviečiame siūlyti asmenis, kurie savanoriškai vadovavo bendruomenei organizuojant ir vykdant veiklas, telkia ir skatina bendruomenės narius dalyvauti savanoriškoje veikloje, demonstruoja lyderystę bendruomeninėje veikloje. 
  4. Nominacija „Už ilgametę savanorystę“. Kviečiame siūlyti asmenis, kurie savanoriškai ir nuosekliai 10 metų ir daugiau dalyvauja bendruomeninėje veikloje ir savo veikla prisideda prie gerbūvio kūrimo bendruomenėje. 

Kas gali siūlyti kandidatus? 
Kandidatus nominacijai gali siūlyti bendruomeninės organizacijos, jų skėtinės organizacijos (rajoninė/krašto bendruomenių sąjunga) arba skėtinę kaimo bendruomeninę organizaciją atstovaujanti vietos veiklos grupė. 

Kaip dalyvauti konkurse?
Užpildykite konkurso „Mūsų bendruomenės savanoris 2023“ kandidato anketą.
Užpildytą anketą iki spalio 30 d. siųskite el. paštu bendruomenes@litfood.lt.

Kandidatų vertinimas ir apdovanojimai
Komisija, sudaryta iš VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos bei Vietos veiklos grupių tinklo atstovų, vertins ir atrinks 4 laimėtojus  (po vieną iš kiekvienos nominacijų kategorijos). 

Konkursu siekiama stiprinti lyderystę, skatinti savanorystę bei kelti savanoriškos veiklos motyvaciją kaimo bendruomeninėse organizacijose. 

Daugiau informacijos: tel. +370 686 25463, bendruomenes@litfood.lt

Informacija: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (litfood.lt)