Projekto pavadinimas: „PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ PLĖTRA“

Pareiškėjas – UAB Malorija

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4

Paramos lėšų suma – 32 557,48 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė – 65 114,97 Eur  (be PVM) 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-02-07 – 2018-09-30

Vietos projekto tikslas – išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, siekiant pasiūlyti kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas. Gavus paramą buvo sukurta įkurta 1 nauja darbo vieta jaunam žmogui, vairuotojui – gidui.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai:
 • Pirtis ant ratų 1 vnt.
 • Keramikos degimo krosnis 1 vnt.
 • Priekabos baidarėms transportuoti 2 vnt.
 • Mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti 1 vnt.
 • Garso aparatūros komplektas 1 vnt.
 1. Įsigytos sportinei veiklai vykdyti techninės priemonės:
 • Baidarių komplektai 20 vnt.
 • Vandens dviračiai 2 vnt.
 • Irklinės valtys 2 vnt.
 • Futbolo vartų komplektai 2 vnt.
 • Mobilūs krepšinio stovai 4 vnt.
 • Dviračiai 10 vnt.

   3. Sukurta 1 nauja ir išlaikytos 21,75 darbo vietos

 

 

 

Projekto pavadinimas: „VINIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ IŠPLĖTIMAS“

Pareiškėjas – UAB Vinitas

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 308,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 67 proc.

Projekto vertė – 112 400,00 Eur  (be PVM) 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-02-07 – 2019-07-01

Vietos projekto tikslas – padidinti gaminamos produkcijos kiekį ir sukurti dvi naujas šiuolaikiškas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga (vinių gamybos staklės), tai naujos kartos staklės kurių valdymas visiškai kompiuterizuotas, kas leidžia ekonomiškai naudoti žaliavas, sumažinti kenksmingą poveikį  žmogaus sveikatai,  mažinant aplinkos užterštumą bei triukšmo lygį. Staklių pagalba bus galima pagaminti vinis su sriegiais. 

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos modernizuotas, automatizuotas vinių gamybos staklės;
 2. Sukurtos 2 naujos ir išlaikyta 10 darbo vietų.