Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis 2017 metais valdybos narių susirinkimas

Paskutiniame 2017 metų susirinkime valdybos nariai buvo supažindinti su 2017 metų veiklos rezultatais, t.y. kiek per metus paskelbta kvietimų, kokie finansavimo sąlygų aprašai šiuo metu yra rengiami, kokia šiuo metu situacija su tarptautiniais projektais. Taip pat buvo kalbėta dėl visuotinio narių susirinkimo preliminarios datos, kadangi  baigiasi valdybos, rinktos 2015 m. birželio mėnesį trijų metų kadencija. Valdybos pirmininkė kartu su valdybos nariais aptarė naujos valdybos rinkimo datą ir preliminarę darbotvarkę, kurioje pagrindinis klausimas turėtų būti naujos valdybos formavimas, kuri būtų atsakinga ir už projektų atrankos posėdžius, neformuojant projektų atrankos komiteto.