Paskelbtas kvietimas verslo plėtrai

posted in: Aktuali informacija | 0

Nuo 2022 m. balandžio 8 d. įsigaliojo kvietimas teikti paraiškas Nr. 43 pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:

EURI (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė): 136 372,00 Eur: didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 68 186,00  Eur;

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos: 116 191,80 Eur: didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 58 095,90 Eur.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 8 d. 9 val. 00 min. iki 2022 m. birželio 7 d. 15 val. 00 min.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: 43 KVIETIMAS – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)