Įvyko visuotinis narių susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Š. m. balandžio 20 dieną įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG visuotinis-rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta ir patvirtinta Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdybos ir administracijos veiklos ir finansinė ataskaita už 2021 metus. 

Taip pat įvyko ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininko rinkimai. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narė S. Bernotienė ir kiti susirinkimo dalyviai pasiūlė pirmininke išrinkti Loretą Rubežienę. Balsavimo metu pirmininkė vienbalsiai išrinkta – Loreta Rubežienė. Įvyko ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininko pavaduotojo rinkimai, kuria buvo išrinkta – Valda Muravjovienė.

Susirinkimo pabaigoje L. Rubežienė pristatė pilotinį projektą „Sumanūs kaimai“. Sumanių kaimų priemonės koncepcijos tikslas – panaudojant vietos išteklius ir galimybes bei taikant ekonomiškai, socialiai ir technologiškai pažangius (inovatyvius) sprendimus, gerinti kaimo gyventojų gyvenimo, jų vykdomos veiklos ir kartu juos supančios aplinkos kokybę, didinti kaimo vietovių patrauklumą (modernumą).

Pristatymo metu VVG nariai buvo supažindinama su šia informacija, kas yra sumani bendruomenė, sumanus kaimas ir sumanių kaimų temos:
1. vietos ekonomikos projektai;
2. įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai;
3. sumanaus viešojo valdymo projektai;
4. sumanios vietos bendruomenės projektai;
5. aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimo projektai.