Vyko projektų atrankos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Spalio 29 d. 16 val. vyko PAK posėdis, kuriame valdyba svarstė ir pritarė Kvietimo Nr. 17 gautų vietos projektų finansavimui, kurių bendra vertė – 95 666,62 Eur. Buvo pristatyti, Mažeikių muziejaus vietos projektas „Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato … Continued

Valdyba pritarė naujų kvietimų skelbimui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. spalio 29 d. posėdyje patvirtino finansavimo sąlygų aprašus šioms priemonėms: „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas (LEADER-19.2-6.4), Kvietimas Nr. 20. „Ūkio ir verslo … Continued

Tarptautinė konferencija

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją, kuri vyks 2019 m. lapkričio 13 – 14 dienomis Renavo dvaro svirne, adresu: Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. Tarptautinės konferencijos metu vyks forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“, kurio metu bus pristatytas … Continued

KVIEČIAME KREIPTIS PARAMOS

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. spalio 2 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos … Continued

Teminė savaitė – Sakartvelui

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. rugsėjo 23-29 d. paskyrė partneriams iš Sakartvelo pristatyti. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Sedos Vytauto Mačernio … Continued

NVO socialinės veiklos skatinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2019 . rugsėjo 19 d. vyko ŠVLVVG administracijos ir kaimo bendruomenių susitikimas, kurio metu buvo pristatytas Kvietimas Nr. 18 pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“. Taip pat pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi, aptartos tolimesnės vietos projektų, kurių pareiškėjais gali būti … Continued

Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. rugsėjo 19 d. patvirtino finansavimo sąlygų aprašą Kvietimui Nr. 18 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonę „NVO socialinės … Continued

Informacija

posted in: Aktuali informacija | 0

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į tarptautinę naujovių sklaidos parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija. Informacija apie parodą.

Įgyvendintas UAB Danora pelno projektas

posted in: Aktuali informacija | 0

Baigtas įgyvendinti pelno projektas „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“. Projektas pateiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2). Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM).  Tinkama finansuoti išlaidų … Continued

1 2 3 4 5 6 7 19