Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba 2019 m. rugsėjo 19 d. patvirtino finansavimo sąlygų aprašą Kvietimui Nr. 18 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonę „NVO socialinės … Continued

Informacija

posted in: Aktuali informacija | 0

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į tarptautinę naujovių sklaidos parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija. Informacija apie parodą.

Įgyvendintas UAB Danora pelno projektas

posted in: Aktuali informacija | 0

Baigtas įgyvendinti pelno projektas „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“. Projektas pateiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2). Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM).  Tinkama finansuoti išlaidų … Continued

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

posted in: Aktuali informacija | 0

 Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo kvietimas „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.  Remiamos veiklos: 1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti … Continued

Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje

posted in: Aktuali informacija | 0

Ukrinų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje“ pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su … Continued

Kvietimas dalyvauti projekte Latvijoje

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą. 2019 m. rugsėjo 18-19 d. vyks meistriškumo kursai Latvijoje (Liepajas savivaldybė). Laukiame dalyvių, kurie nori susipažinti su turizmo objektais, kulinarijos paveldu, svečių namais, … Continued

Verslo projektų sąrašas

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atliko gautų pelno projektų kokybės vertinimą ir skelbia projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų skaičių, sąrašą. Informaciją apie kvietimų Nr.14 ir Nr.15 pelno projektus galite rasti nuorodose: http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-14/, http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-15/.  

Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad pasikeitus galiojantiems teisės aktams valdybos sprendimu buvo patikslinta Kvietimo Nr. 4 informacija. Daugiau informacijos: www.svlvvg.lt (Pareiškėjams Kvietimas Nr. 4).

Meistriškumo mokymai Mažeikių rajone

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą. 2019 m. liepos 9 -10 d. vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“. Mokymuose dalyvavo … Continued

Paskelbtas kvietimas

posted in: Aktuali informacija | 0

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. birželio 3 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės … Continued

1 2 3 4 5 6 7 18