Numatomi kvietimai 2021 metais

posted in: Aktuali informacija | 0

PLANUOJAMŲ SKELBTI KVIETIMŲ SĄRAŠAS ATNAUJINTAS 2021 METAIS

 

Eil. Nr. Priemonė / Veiklos sritis Kodas Kvietimo pradžia Kvietimo pabaiga
1.        VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7) 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6 Šiuo metu derinamas vietos plėtros strategijos keitimas ir laukiamas atsakymas iš NMA. Suderinus keitimus, bus skelbiamos numatomos kvietimų datos.
2.        Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

 LEADER-19.2-6.2 2021-11-08 2022-01-07
3. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

LEADER-19.2-6.4 Šiuo metu derinamas vietos plėtros strategijos keitimas ir laukiamas atsakymas iš NMA. Suderinus keitimus, bus skelbiamos numatomos kvietimų datos.
4. Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1 2021-11-08 2022-01-07