Kvietimo Nr. 4 pakeitimai

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad pasikeitus galiojantiems teisės aktams valdybos sprendimu buvo patikslinta Kvietimo Nr. 4 informacija. Daugiau informacijos: www.svlvvg.lt (Pareiškėjams Kvietimas Nr. 4).