TURIZMO VYSTYMAS. NUO TRADICIJŲ PRIE MODERNAUS VERSLO

TOURISM DEVELOPMENT. FROM TRADITIONS TO UP-TO-DATE BUSINESS

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. 

Projekto koordinatorius – asociacija „ROPAŽI-GARKALNE PARTNERIBA“, Eva Haberkorne-Vimba (Latvija).

Projekto partneriai: asociacija „SALDUS RAJONA ATTISTIBAS BIEDRIBA“ Sandra Fridrihsone (Latvija), Kaimo vietovių VVG – asociacija „SATEKA“ (Latvija), Kaimo vietovių ir žuvininkystės VVG – asociacija „LIEPAJAS RAJONA PARTNERIBA“, pirmininkas Inita Ate (Latvija), Kaimo vietovių VVG – asociacija „KAZBEGI“ vietos veiklos grupė, Shorena Sujashvili (Gruzija), asociacija „ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ (Lietuva), asociacija „UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ (Lietuva), asociacija MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (Lietuva), asociacija „SERPENTINA NISTRULUI“ (Lietuva).

 

Bendradarbiavimo projekto inicijavimo būtinumą paskatino 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Iniciatyva kilo vietos veiklos grupėms,  siekiant suaktyvinti vietos gyventojus, verslo atstovus, potencialius pareiškėjus, dalyvaujančius ir ketinančius dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Padėta ieškoti naujų veiklos rūšių, rinkų, plėtoti konkurencingą produktą: Projekto partneriai siekia sudaryti galimybes jų  teritorijų gyventojams bei organizacijoms susipažinti ir pasinaudoti kitų šalių vietos veiklos grupių patirtimi, leisti palyginti, įvertinti verslų, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitų  teikiamus produktus ir paslaugas. Projekto partneriai įgyvendindami projektą siekia stiprinti projekto rengimo metu  užmegztus ryšius pristatydami kiekvienas savo šalį per verslus bei dalindamiesi patirtimi, kuri kiekvienoje šalyje yra labai skirtinga. Poreikis bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui išryškėjo vykdant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną.  Gyventojai domisi kvietimais, bet vengia rizikos, įsipareigojimų, trūksta pasitikėjimo savo jėgomis bei pažangios praktikos sėkmingų  pavyzdžių. Projektas yra skirtas Latvijos, Lietuvos, Gruzijos, Moldovos verslininkams  teikiantiems turizmo paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, laisvalaikio užimtumas), užsiimantiems įvairių produktų gamyba (bitininkystė, vaistinės žolės, prieskoniai ir kt. veikla), ieškantiems naujų rinkų, siekiantiems pagerinti savo gaminamą produkciją, įvairinti jos asortimentą.

Projektas skirtas aktyvioms bendruomenėms, ieškančioms naujų galimybių ir įvairesnių veiklų, galinčioms pristatyti etninės kultūros produktus, folklorą, pareklamuoti savo veiklas.

Rengiant visų šalių temines savaites numatoma tikslinė grupė – jaunimas. Vyks bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, mokyklomis, kultūros įstaigomis. Pristatoma kiekvienos partnerės šalies kultūra, papročiai, kulinarinis paveldas.

Į projekto veiklas bus įtraukti socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. Mažeikių miesto VVG deleguos atstovus į mažąsias veiklas, įtrauks į teminių savaičių rengimą.

Projektu siekiama įveikti iššūkius su kuriais dažniausiai susiduria vietos verslininkai, amatininkai, vietos bendruomenės – konkurencingo produkto gamybos plėtojimas, naujų rinkų produkcijai paieška. Todėl verslo aplinkos plėtra Lietuvos, Latvijos Gruzijos ir Moldovos VVG regionuose paskatins naujų produktų sukūrimą, gamybos ar paslaugų pagerinimą ir įvairinimą, įtakos turizmo paslaugų plėtrą, ypač ne sezono metu. 

Projekto tikslaspalankios aplinkos kūrimas turizmo verslui partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos verslo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su projekto partnerių geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais turizmo plėtros srityje, suteikti žinių ir įgūdžių vietos verslininkams, amatininkams, vietos bendruomenėms.
 2. Supažindinti projekto partnerius su geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais Lietuvoje, su esamais ir potencialiais resursais, perteikti žinias ir patirtį projekto partneriams.
 3. Įtraukti vietos verslą į tarptautinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su verslininkais iš partnerių grupių/ šalių, skatinti juos imtis veiklos tarptautinėje rinkoje
 4. Panaudoti vietos tradicijas: amatininkystę ir kulinarinį paveldą naujų paslaugų paketų kūrimui bei turizmo paslaugoms įvairinimui.
 5. Įtraukti jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vietos bendruomenės į meistriškumo kursų veiklas, renginius, skirtus šalims partnerėms pristatyti.

Siekiant, kad projektas turėtų poveikį numatytoms tikslinėms grupėms pasirinkti pakankamai įvairūs partneriai, turintys skirtingos patirties, plačiai išsidėstę Lietuvos, Latvijos, Gruzijos ir Moldovos teritorijose, visi su savomis tradicijomis, verslų ir amatų specifika, kulinariniu paveldu, su bendra problema kaip plėtoti turizmo verslą  kuriai ieškomas bendras sprendimas. Dalyvaujant susitikimuose su Gruzijos bendruomenių, verslo atstovais jaučiamas šių žmonių didelis noras imtis veiklos, kurti, ieškoti naujų galimybių turizmo plėtrai, noras pritraukti lėšas į regionus ir naujas idėjas į regionus, bet jaučiamas patirties trūkumas. Apklausos ir Lietuvos VVG gaunami vietos projektai rodo, kad kaimo gyventojai ir kaimo verslas bei bendruomenės tapo pasyvesni. Iš naujų potencialų kaimo plėtros veikėjų jaučiamas nepasitikėjimas, o tie, kurie yra įgyvendinę vietos projektus praeitame finansavimo laikotarpyje jaučiasi patenkinti savo pasiekimais.  Šalys šiuo projektu siekia:

kurti palankią aplinką turizmo verslui, kad jų teritorijose ilgainiui būtų sukurti nauji paslaugų paketai, patobulinti žmogiškieji gebėjimai, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, socialiniai ir kultūriniai kontaktai; prisidėta prie VVG teritorijų teigiamo įvaizdžio formavimo.

 

 

 

Verslo forumas Moldovos Respublikoje 2018 m. lapkričio 13-14 d.

FORUMO DIENA

Svetlana Budištian, organzacijos „Sansa“ vadovė, Moldovos „Serpentina Nistrului“ VVG vadybininkė pristatė forumo tikslus ir darbotvarkę, svečius – Latvijos, Lietuvos, Gruzijos delegacijas bei Lietuvos ir Latvijos delegacijų parengtą parodą. 

Atrodo ko ten važiuoti? Moldova silpna šalis, bet įkvėpimo, noro kurti, tobulėti nors vežimu vežk.

Pranešimais buvo užpildyta visa diena, diskusijos vyko ir pertraukų metu.

Seminaro, konferencijos, ar kaip tą įtemptą dieną pavadintume, pranešimų išvados:

 1. Įvairūs maži kultūros/verslo taškai turi jungtis, kad lankant vieną, turistui būtų galima pateikti didesnę įvairovę paslaugų. Svarbu atsižvelgti ir į verslo (biznio) principus: 
 • klausyti visų išsakomų problemų;
 • netaupyti pinigų informacijos patarėjams, konsultantams, ekspertams;
 • svarbūs žaidėjai mokantys į biudžetą mokesčius;
 • paketai – šiuolaikiniam žmogui reikia greitai ir komplekse;
 • kaip daro tie, kurie daro geriau už mus;
 • daryti susiėjimą aplinkinių kaimų (tai gali būti 10-15 kaimų), kurie nori bendradarbiauti.

    2. Reikia turėti žmogų, kuris „parduotų“ krašto, miesto, kaimo turizmą, kuris pasakytų kas yra gerai ir kas tiks „pardavimui“. Turi būti vienas matymas, kad būtų parengtas pilnas paslaugų kompleksas. Atsakyti į klausimus: kuo žmonės užsiima vietose (verslai, amatai, lokaliniai muziejai, paveldas), kokie gali būti parengti turai – keliai: pieno, uogų, daržovių, gyvulių. Kas yra gražaus: upės, miškai, landšaftas arba iš atrodo neįmanomo įžvelgti nuostabią galimybę ( pvz. latvių Gulbene r., Diksala). Tada ir festivaliai – kulinarijos, sporto ir kt., svečių namai – eko namai apgyvendinimui.

Tokie susitikimai, diskusijos, pasidalijimas patirtimi įkvepia, ragina dar ir dar kartą apsižvalgyti aplink, rasti kas vertinga pritaikyti ir išnaudoti verslui, turizmui, lankytojų traukai.

Konferencijos pabaigoje vienas vietinis bitininkas paprašė žodžio ir vienu sakiniu įvertino visos dienos triūsą : „Pasijutau mažiuku auliuku, bet jūs taip mane įkvėpėte, kad aš grįžęs galvosiu ir tapsiu dideliu“.   

Lietuvos delegacija atvežė daug informacinės medžiagos apie Mažeikių ir Utenos kraštą, pristatė tautodailininkės Raimondos Ramanauskienės, Danieliaus Gedučio dirbinius, pademonstravo filmuotą medžiagą apie stovyklaviečių, teikiančių užimtumo paslaugas, veiklą. 

Lietuvos pristatymo medžiaga

Delegacijų vadovai: Loreta Rubežienė, Sandra Fridrihsone, Tariel Karelidze savo šalių patirtį įsisavinant ES paramą, VVG veiklą, turizmo galimybes savo šalyse pristatė ir duodami interviu nacionaliniam Moldovos radijui.

 

ANTRA DIENA

Supažindinimas su įgyvendintais vietos projektais, kuriems finansavimas buvo skirtas iš VVG „Serpentina Nistrului“ lėšų.

Moldavija, Varnicos kultūros namai, įrengta sporto ir treniruočių (Fitnes) salė, projekto skirta 1800 eurų. Įkūrėjas Dmitrijus sako, kad nežymi suma, bet žinios ir noras gali viską. Jo manymu tai padės patikėti ir kitiems, kad gali įgyvendinti savo svajones.

Kitas įgyvendintas projektas kultūros salės remontas Varnicoje. Čia renkasi vietiniai žmonės, repetuoja, koncertuoja, kuria bendruomenę.

Kitame kaime pagal projektą už 1500 eurų buvo nupirktas variklis gelbėjimo valčiai. Ji labai svarbi, kai vyksta vaikų treniruotės baidarėmis arba vyksta varžybos vandenyje. Kiekvienais metais treniruotes lankančių vaikų ir jaunimo skaičius didėja. Treniruojami vaikai iš dviejų kaimų. Čia ne tik vyksta treniruotės, bet statomi ir įrengiami apgyvendinimui skirti nameliai, kurie yra nuomojami čia atvykstantiems užsiimti vandens sportu.

Pasitikusi kaimo Gura Bicului merė Lilia Brehova supažindino su jauna kirpėja, kuri laimėjo projektą „Keliaujanti kirpykla“. Tai socialinis projektas. Už 2000 lėjų įsigytos priemonės leido keliauti per vietinius kaimus ir apkirpti senus žmones, padaryti šukuosenas, tiesiog parodyti dėmesį ir pakelti ūpą.

Toliau kelionė tęsėsi į šiltnamius, kuriuose auginamos daržovės ir savininkas projekto dėka įsigijo traktorių žemei šiltnamiuose tvarkyti. Tai gerokai palengvino ir paspartino darbą.

Dar vieni kultūros namai, kuriems buvo nupirkti baldai ( 1000 eurų) užimtumo centrui. Čia renkasi vaikai ir suaugę. Yra įvairių būrelių, vyksta seminarai.

Ir paskutinis aplankytas objektas tai 150 galvų ožkų ūkis. Šiame ūkyje yra daromi ožkų sūriai ir degustacija. Projekto pagalba sutvarkyta aplinka, pastatyta pavėsinė, kurioje ir vyksta sūrių degustacija.

Džiaugiasi visi ir tie kurie laimi projektus, ir tie kurie naudojasi, ir tie kurie dar turi galimybę rašyti, kurti ir laimėti.  

 

Informaciją parengė tautodailininkė Raimonda Ramanauskienė

 

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Keramikos meistriškumo kursai Latvijoje 2018 m. gruodžio 5 – 6 d.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2018 m. gruodžio 5-6 dienomis kartu su partneriais  organizavo keramikos meistriškumo kursus Latvijos Respublikoje. 

Keramikos meistriškumo kursuose dalyvavo atstovai iš Latvijos Respublikos (Saldus, Liepojos,  Ropaži, Satekos rajonų), Gruzijos Respublikos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos.

Lietuvos delegaciją sudarė: Mažeikių rajono keramikos meistrai, amatininkai Vitalijus Baltutis, Giedrė Liaugaudė, Agneta Benaitytė-Jarošaitienė, keramikė Saulė Paulauskaitė ir Utenos rajono keramikės Vanda Valiušienė, Alė Šulcienė, Aleksandra Stasytienė.

Pirmoji užsiėmimų diena. Gruodžio 5 dieną kaimo turizmo sodyboje „Sauleskalns”, Zakumuiža, Ropažu apskritis, prasidėjo keramikų meistriškumo kursai. Užsiėmimus vedė keramikos meno meistrė Ingrida Žagatas, kuri supažindino su įvairiomis keramikos medžiagomis, įvairia molio apdirbimo technika, Latvijos keramikos ypatumais. Užsiėmimų metu vyko diskusijos, meistrė dalinosi patirtimi, atsakė į klausimus kaip keramiką padaryti dar patrauklesnę kaimo turistams, kaip keramiką, vieną iš seniausių amatų ir meno formų, panaudoti pritraukiant didesnį kaimo turizmo lankytojų skaičių. Po diskusijų prasidėjo kūrybinės dirbtuvės, dalyviai galėjo iš molio lipdyti  įvairius gaminius, diskutuoti, mokytis vieni iš kitų, perduoti savo patirtį ir įgūdžius, išbandyti įvairią molio techniką.

 

 

Po pietų kaimo turizmo  sodybos „Sauleskalns”, savininkė Ieva, kuri užsiima juodąja keramika,  pakvietė dalyvius stebėti krosnies atidarymo procesą ir jame dalyvauti. Juodosios keramikos darbams degti skirta speciali krosnis statoma gryname ore. Degimo procesas trunka 12 –14 valandų. Krosnį kūrena spygliuočių malkomis. Maždaug prie 1000 laipsnių karštyje molis pasidaro juodas. Krosnies viduje iki raudonumo įkaitę puodai veikiami dūmų, suodžių ir drėgmės įgyja juodą, metalinę spalvą ir atrodo kaip metaliniai. Gaminius išėmus iš krosnies jie padengiami aliejaus ir bičių vaško mišiniu ir yra tinkami naudojimui.

Kaip organizuoti savo darbų reklamą, kaip nustatyti savo sukurtų gaminių kainą, kaip juos sėkmingai parduoti? Savo patirtimi su dalyviais pasidalino lektorius Andris Klepers. Paskaita „Reklamos ir prekės ženklo reikšmė mažame versle” sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, lektorius maloniai pasidalino savo patirtimi, atsakė į rūpimus klausimus, pateikė pasiūlymų ir patarimų.

Vakarienės metu kiekviena  delegacija pristatė savo šalies keramikos tradicijas, supažindino su keramikos meistriškumo kursuose dalyvaujančių menininkų darbais, pasidalino patirtimi, organizuojant įvairias keramikos darbų muges, parodas ir šventes, pristatė naujas idėjas.

 Antroji užsiėmimų diena. Vykome į meno ir muzikos mokyklą esančią Ropaži apskrityje, kur mokyklos direktorė ir keramikos dėstytoja Gunta Darbvare trumpai papasakojo apie mokykloje vykstančias veiklas. Mokyklą lanko 60 mokinių, mokslas trunka 7 metus, vaikai mokosi  muzikos ir meno specialybių. Mokykloje organizuojamos moksleivių darbų parodos. Keramikos dėstytoja trumpai pristatė savo kūrybinę veiklą ir pakvietė dalyvius į dirbtuves sukurti dirbinius iš šamotinio molio.

 Po pietų kelionė autobusu į Rygą, kur vykome žiūrėti Latvijos dailės akademijos keramikos katedros studentų keramikos  darbų parodą. Su  ekspozicija  supažindino profesorius Dainis Pundurs.

 

 

 Po apsilankymo Kalėdiniame Rygos senamiestyje ir vakarienės kavinėje „Priedes Krogs” Latvijos Etnografiniame muziejuje po atviru dangumi vyko trumpas renginio apibendrinimas, nuomonių ir pageidavimų išsakymas, nuoširdus bendravimas, apsikeitimas kontaktais.

Kuo keramikos meistriškumo kursai buvo naudingi asmeniškai? Lietuvos delegacijos atstovai savo  atsiliepimuose pažymėjo, kad keramikos meistriškumo kursuose gavo daug profesionalios informacijos, geros praktikos, bendravimo ir bendradarbiavimo patirties. Praktines idėjas pritaikys tiesioginėje veikloje.

 

Lietuvos delegacijos pristatymas

Giedrės Liaugaudės kūrybiniai darbai

 

 

————————————————————————————————————————————————————————

TARPTAUTINIS VERSLO FORUMAS IR AMATAI GRUZIJOS RESPUBLIKOJE 2019 m. balandžio 1 – 5 d.

 • Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. balandžio 1-5 dienomis kartu su partneriais  dalyvavo tarptautiniame verslo ir amatų forume Gruzijoje. Forume ir vilnos vėlimo meistriškumo kursuose taip pat dalyvavo atstovai iš Latvijos (Saldus, Liepajas,  Ropaži, Sateka rajonų), Gruzijos (Sakartvelo) ir Moldovos Respublikų. Daugiau apie projektą rasite nuorodoje: TARPTAUTINIS VERSLO FORUMAS IR AMATAI GRUZIJOS RESPUBLIKOJE

Video reportažas iš Gruzijos:

 • https://www.youtube.com/watch?time_continue=1037&v=RA9Scf8SH1c
 • https://www.youtube.com/watch?v=x78VtS0o_9A
 • https://www.youtube.com/watch?v=sZF1jhra3yI

Meistriškumo kursai Latvijoje, kuriame Gulbenės regiono Satekos VVG pristatė programą „Ekologiški/atviri ūkiai“ 2019 m. birželio 18-20 d. 

 • Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. birželio 18-20 dienomis dalyvavo projekte Latvijoje, kuriame Gulbenės regiono Satekos VVG pristatė programą „Ekologiški/atviri ūkiai“. Lietuvių delegaciją sudarė šeši Utenos regiono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovai bei Mažeikių miesto vietos veiklos grupės atstovas. Dalyvius lydėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojas Modestas Gadliauskas. Seminare dalyvavo kaimo turizmo sodybų šeimininkai ir gidai, kulinarinio paveldo atstovai, žolininkystės ir bitininkystės verslų atstovai. Seminare taip pat dalyvavo Latvijos Respublikos Liepojos, Ropaži-Garkalne, Saldus, Sateka vietos veiklos grupių atstovai bei dvi dalyvės iš Sakartvelo, Kazbegio vietos veiklos grupių.Seminarą atidarė ir pradėjo Sateka vietos veiklos grupės (Latvija) administracijos vadovė Daiga Gargurne. Ji dalyvius supažindino su visų dienų programa. Po to prisistatė visi dalyviai, trumpai pristatė savo rajonų turizmo traukos objektus. Daugiau apie projektą rasite nuorodoje: TARPTAUTINIO PROJEKTO DALYVIAI SUSITIKO LATVIJOJE

 


 Meistriškumo kursai Mažeikių r. „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“ 2019 m. liepos 9 -10 d. 

 • Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą.

2019 m. liepos 9 -10 d. vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“. Mokymuose dalyvavo projekto partneriai iš Gruzijos, Latvijos ir Lietuvos.

Pirmąją meistriškumo kursų dieną vyko praktinis informacinis seminaras „Ekologinio vaistažolių ūkio pritaikymas turizmo reikmėms“, kurio metu Jadvyga Balvočiūtė pristatė savo ekologinį vaistažolių ūkį, ūkio pritaikymą turizmo reikmės, pasakojo apie vaistažoles ir jų auginimą bei rinkimą, vyko žolelių arbatos degustacija. Antroje dienos dalyje vyko praktinis informacinis seminaras tema „Ekologinėje aplinkoje augantys vaistiniai augalai, augalų rinkimo paslaptys, dirva ir jos priežiūra“, kurio metu projekto dalyviai ėjo į lauką apžiūrėti ir pasiklausyti apie ūkyje auginamas vaistažoles. Buvo atsakoma į dalyvių klausimus ir dalijamasi patirtimi apie vaistažolių panaudojimą ir naudą kasdieniniame gyvenime.

Po paskaitų visi dalyviai vyko į Pavirvytės dvarą. Dvaro rūmai statyti XIX a. pradžioje. Kolūkinės santvarkos laikais pastatas buvo stipriai sugadintas. Šiuo metu yra atrestauruotas pasitelkiant Norvegijos fondų paramą bei naujojo sodybos šeimininko energiją ir lėšas.

Projekto dalyviai susipažino su turizmo, poilsio ir laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimu,

vykdomais edukaciniais užsiėmimais „Virvytės“ bei „Balsių slėnio“ pramogų parke: įrengtomis

turizmo trasomis, lauko boulingo, krepšinio aikštelėmis. Lietingas oras pakoregavo programą ir

projekto dalyviams papildomai buvo pasiūlyta aplankyti Telšius bei susipažinti su Žemaitijos

sostine.

Vakare svečiams etnografinę programą pristatė Telšių r. savivaldybės Kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“.

Liepos 10 dieną buvo tęsiamas praktinis informacinis-seminaras Jadvygos Balvočiūtės ūkyje tema „Vaistinių augalų rūšiavimas, džiovinimas, pakavimas“, „Žolelių mišiniai ir jų poveikis organizmui“ ir edukaciniai praktiniai užsiėmimai: „Pažintis su vaistažolių sodu“, kurių metu projekto dalyviai gilino žinias kaip teisingai vaistinius augalus rūšiuoti, džiovinti, pakuoti, sandėliuoti. Jadvyga Balvočiūtė seminarų metu daug pasakojo apie įvairių žolelių naudą sveikatai, pristatė turimus mišinius ir jų poveikį organizmui, dalinosi savo gerąja patirtimi apie savo klientus ir jų gyvenimus.

Projekto dalyviai taip pat atvyko turėdami nemažai patirties apie vaistinius augalus, arbatų mišinius. Todėl diskusijos, apsikeitimas patirtimi bei augalais užtikrino seminaro gerą aurą bei darbingą nuotaiką.

Pagal programą projekto dalyviai aplankė Viekšnių vaistinę muziejų, vaistinių augalų sodelį bei susipažino su aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus memorialiniame muziejuje eksponuojama XIX a. -XX a. pradžios etnografine ekspozicija apie Viekšnių krašto žmonių buitį, tradicijas.

Ačiū visiems dalyviams už gerą nuotaiką ir galimybę padiskutuoti bei pasidalinti žiniomis, Viekšnių muziejaus darbuotojoms už mūsų krašto tradicijų pristatymą bei Pavirvytės dvaro savininkui už turiningai praleistą laiką dvaro sodyboje bei visiems, prisidėjusiems prie svečių priėmimo ir meistriškumo kursų organizavimo.

ŠVLVVG administracija

 

Nuotraukos: Mindaugas Dulinskas

 


Teminė savaitė Sakartvelui 2019 m. rugsėjo 23 d.

Šiaurės vakarų Lietuvos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. rugsėjo 23-29 d. paskyrė partneriams iš Sakartvelo pristatyti.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių taryba parengė informacinį stendą, kuris 2019 m. rugsėjo 23 d., minint Europos kalbų dieną, buvo pristatytas mokyklos bendruomenei.

Gausiam moksleivių ir mokytojų būriui šią šalį pristatė Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių taryba sukūrusi filmuką bei renginio dalyvius pavaišinusi arbūzais.

Filmas.

Į renginį buvo pakviesta buvusi ilgametė Mažeikių r. turistų klubo vadovė, šiuo metu aktyviai organizuojanti keliones po savo šalį ir užsienio valstybes Gražina Tamašauskaitė. Ji pasidalino savo įspūdžiais lankantis Sakartvelo Kazbegi regione, kuriame veikia Kazbegi vietos veiklos grupė, pademonstravo kelionių skaidres, pasidalino savo įspūdžiais apie šią šalį, jos papročius, maisto kultūrą, tradicijas.

 

Nuotraukos Gražinos Tamašauskaitės

 

 Meistriškumo kursai vyko Latvijoje, Liepojos VVG teritorijoje 2019 m. rugsėjo 18-19 d. 

 

1 diena

                      Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kartu su partneriais Utenos regiono VVG, Mažeikių miesto VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimą. 2019 m. rugsėjo 18-19 d. meistriškumo kursai vyko Latvijos Respublikos Liepojos VVG teritorijoje. Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos bei Mažeikių rajono savivaldybė.

 

1 diena

Projekto dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Gruzijos (Sakartvelo) ir Moldovos susitikimas aktyvaus poilsio svečių namuose „Lauku kūrorts“ (Aizputes novads, Kazdangas pagasts). Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovavo Deivydas Makavičius, Renavo dvaro direktorius, Aloyzas Jarošaitis, UAB „Malorija“ savininkas, Antanas Naujokas, Pavirvytės dvaro savininkas, Larisa Pikevičienė, amatininkė (vėlimas). Utenos regiono VVG atstovavo kaimo turizmo sodybos „Prie Alaušo“ savininkas Dalius Burokas, Gintaras Krugiškis, kaim  o turizmo sodybos „Vilnakiškis“ savininkas, Artūras Guobužas, kaimo turizmo sodybos „Tarp klevų“ savininkas.

 

Pavirvytės dvaro savininkas Antanas Naujokas papasakojo apie dvaro renovavimo kelią, vykdomus renginius ir apie išskirtinius „škotų hailendus“, kuriuos augina dvaro teritorijoje.

Po trumpo susipažinimo mūsų laukė svečių namai „Mednieki“ (Kalvene), įsikūrę už 42 km nuo Liepojos.

Krusati įsikūrusioje apgyvendinimo įstaigoje „Mednieki Kalvene“ mus pasitiko svetingi šeimininkai. Iš sodybos atsiveria sodo vaizdai su ypatingo grožio vynuogynais. Šeimininkas  papasakojo apie vynuogių auginimą regione, tinkamas šiam kraštui vynuogių veisles, jų realizavimo galimybes ir gaminamą produkciją.

 

Tokį užrašą aptikome vietoje valgiaraščio… Visiems buvo malonu skaityti pasisveikinimą savo gimtąją kalbą.

Šeimininkas, kuris pagal tautybę yra estas, papasakojo savo istoriją kaip apsigyveno kaimyninėje Latvijoje, kaip panaudojo projekto lėšas ir atnaujino seną namą bei įkūrė svečių namus. Be to, jis vietinės liuteronų bažnyčios pastorius, o jų sodyboje lankosi daug liuteronų iš viso pasaulio.

Projekto dalyviai domėjosi ne tik auginamų vynuogių rūšimis, bet ir gaminamo gazuoto vyno (panašus į šampaną) receptais ir produkcijos realizavimo galimybėmis. Buvo pasikeista kontaktais ir dauguma Lietuvos atstovų pageidavo įsigyti vynuogių daigus, kadangi gamtinės sąlygos yra panašios. Gruzijos dalyvius taip pat sudomino šios vynuogių rūšys, kadangi jas būtų galima auginti savo kalnuotame regione.

 

Grobine aplankėme Kuršių vikingų stovyklą.

 

 

Aktyvaus turizmo centras „Kuršių vikingų stovykla“.

Pažintis su šiuo centru prasidėjo nuo laivų: didžiojo „Tontegodė“ ir šlovingojo „Lagerta“. Kuršių vikingų laivai yra idealiai pritaikyti ir aktyvaus irklavimo entuziastams, ir mėgstantiems komfortą.

Vasara Grobine organizuojamas vikingų teatralizuotas festivalis, į kurį suvažiuoja daug žiūrovų ir dalyvių iš visų pasaulio kampelių. Šventėje dalyvauja entuziastai-savanoriai, tačiau vyksta griežta dalyvių atranka. Stengiamasi pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, moksleivių, studentų, bet patenka ne visi. Vikingais gali tapti jaunuoliai, neturintys skolų moksluose arba nuobaudų. Tai puiki galimybė patyrinėti kuršių vikingų gyvenimo būdą, pabūti vikingų „kailyje“, išgirsti legendas, maloniai pailsėti šeimos ir draugų rate.

Šia idėja užsikrėtė Lietuvos delegacijos atstovai, nes tokie renginiai yra naudingi pritraukiant turistų srautus į kaimo turizmo, dvarų sodybas.

Grįžome į svečių namus „Lauku kūrorts“, kur sodybos savininkas pasiūlė pasidalinti į dvi komandas ir pažaisti Lazer Tag žaidimą.

 

Šaudymo žaidimas lazeriais-šautuvais, imituojant tikrą kovos lauką, tik jame naudojami infraraudonieji ir lazerio spinduliai. Šio žaidimo esmė yra pašauti žaidėjus-priešininkus ir interaktyvius taikinius.

 

 

Išbandžius šį žaidimą projekto dalyviai susidomėjo aktyvaus poilsio organizavimu.  Sodybos savininkas gavo pasiūlymą organizuoti tokį žaidimą Lietuvoje ir pasidalinti patirtimi vykdant aktyvaus poilsio paslaugas didesniam klausytojų ratui.  

Dienos pabaigoje projekto dalyviai aptarė patirtus įspūdžius, apibendrino, kas jiems buvo naudinga, ką galės pritaikyti pas save.

 

2diena

 

Rucavos rajono lankymas.

Vykimas į etnografinį Zvanitajį namą, kuris pastatytas XIX a. pabaigoje Rucavoje. Dabar jis yra Rucavos tradicijų klubo dalis. Čia susipažinome latvių tautos tradicijomis, pamatėme kaip gaminamas kulinarinis paveldas „Rucavos baltas sviestas“ ir šio sviesto degustacija. Baltojo sviesto gaminys panašus į mūsų kastinį, tik į baltą sviestą nededami jokie priedai, t.y. česnakas, svogūnas. Jis naudojamas iš karto po pagaminimo, šiltas.

Zvanitaji – medinis pastatas, kuris iki šiol išsaugojo savo pirminę išvaizdą – masyvios lubos, didelis šeimos kambarys su pečiumi ir krosnimi duonai kepti bei natūralios nedažytos medinės grindys. Virtuvėje pamatėme ypatingą dūmų kaminą su židiniu.  

Visus sužavėjo Sandros Aigares dainavimas, pasakojimas apie vietinių tradicijų atkūrimą, sugebėjimu burti aplink save bendraminčius ir tikslo siekimą, kad kaimas prisikeltų, būtų įdomus turistams, įgalinantis kaimo gyventojus veikti. Parama šio projekto įgyvendinimui buvo gauta iš vietos veiklos grupės, taip pat su bendraminčiais išleista tradicinių Rucavos mezgimo raštų knygą.

Vasaros sezonu čia turistinėms grupėms siūlomos kultūros ir švietimo programos su Rucavos pasakų sekėjais ir dainininkais, bei tradicinės Rucavos gyventojų vaišės: tikra ruginė duona, sklandraušai (pyragai su morkų ir bulvių įdaru), riezė (bulvių paplotėlis) ir kt.

Ši vieta ypatinga. Žavi vietinių žmonių noras ir sugebėjimas atgaivinti savo tradicijas.

Apsilankę šioje sodyboje susipažinome, kaip populiarinti kulinarinio paveldo tradicijas interpretuojant krašto kulinarinio paveldo praeitį ir dabartį.

Latvijos Etnografinis muziejus po atviru dangumi Žvejų sodyba Vitolnieki.

Vitolnieki muziejaus statinių kompleksas po atviru dangumi – tai pajūrio gyvenvietėms būdingas žvejų ir valstiečių kiemas. Senų medžių apsuptyje stovi pražilęs namas su stogu iš meldų, kuris ties kraigu pritvirtintas taip vadinamais „batais“. Prie namo – įstiklinta veranda ir ištapyta durų dėžė. Kambaryje apžiūrėjome senovinius medinius baldus ir buitinius daiktus. Šalia namo yra klėtis, vasarinė virtuvė, pirtelė, kalvė ir buvusi kiaulidė, kur stovi žvejybos ir rankdarbių įrankių ekspozicija. Galima pamatyti ąžuolinę valtį – luotą, kuriai daugiau nei 1000 metų.

Prisilietimas prie XIX – XX a. būdingo žvejų kaimo būsto ir tradicijų

 

Pietauti projekto dalyvius pakvietė jaukiai įrengti svečių namai „Jurgi“, įsikūrę ramiame ir neperpildytame Latvijos pajūryje. Sodyba randasi Papės gamtos parko teritorijoje. Tai kurortas, kuris unikalus savo jūros ir ežero peizažais, bei išsiskiriantis poilsiautojams teikiamu išskirtiniu maistu. Tai tobula vieta tiems, kas trokšta atgauti jėgas ir rasti tikrą poilsį gamtoje.

 

Toliau kelionė tęsėsi Aizputėje, kur įsikūrusi vyninė. Tai šeimos verslas, kuriame darbuojasi charizmatiškasis vyndarys Martinsu ir jo šeimos nariai. Daugelį metų kaupta vyno gamybos patirtis ir aistra vyndarystei leido sukurti unikalų vyną, garsėjantį savo puikiu skoniu ir aromatu.

 

Paklauskite savęs, kada paskutinį kartą esate ragavę burokėlių, svarainių, rabarbarų ar šaltalankių vyno?

Naminis vynas Latvijoje itin populiarus. Vyninė sulaukia daug svečių, taip pat ir iš Lietuvos. Degustacijos metu pasakojamos kiekvieno vyno istorijos, pateikiami vietinių gyventojų naminiai brandinti sūriai. Projekto dalyviai galėjo ne tik degustuoti pagamintą vyną, bet susipažinti ir su jo gamyba. Prasidėjo diskusijos nacionalinės vyndarystės tema.

 

Šis susitikimas pakeitė daugumos projekto dalyvių nuomonę, kad geras vynas gaminamas tik Italijoje, Prancūzijoje ar Čilėje. Ponas Martinsas savo pavyzdžiu įrodė, kad galima pritraukti daug turistų-klientų, sulaukti pripažinimo, įdomiai organizuojant vyno degustaciją, gaminti gerą vyną, realizuoti jį, užtikrinti stabilų ir pastovų šeimos verslą.

Šios meistriškumo kursų dienos Liepojos vietos veiklos grupės teritorijoje įrodė, kad žmonių išradingumas, atsakingas požiūris į savo verslą, dalijimasis patirtimi, diegiamos naujovės padidina regiono patrauklumą, kuria darbo vietas, suteikia žmonėms pasitikėjimo savimi. Projekto dalyviai pradėjo kurti bendrus tolimesnio bendradarbiavimo planus, pasikeitė adresais ir laukia tolimesnių veiklų.  

Grupės vadovė Larisa Pikevičienė

Nuotraukos Larisos Pikevičienės ir Deivydo Makavičiaus

2019-09-18 -19 dienos projekto Latvijoje įgyvendinimo ataskaita

 

Teminė savaitė – Sakartvelui 2019 m. rugsėjo 23-29 d.

 

Šiaurės vakarų Lietuvos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. rugsėjo 23-29 d. paskyrė partneriams iš Sakartvelo pristatyti.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių taryba parengė informacinį stendą, kuris 2019 m. rugsėjo 23 d., minint Europos kalbų dieną, buvo pristatytas mokyklos bendruomenei.

Gausiam moksleivių ir mokytojų būriui šią šalį pristatė Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių taryba sukūrusi filmuką bei renginio dalyvius pavaišinusi arbūzais.

Filmas.

Į renginį buvo pakviesta buvusi ilgametė Mažeikių r. turistų klubo vadovė, šiuo metu aktyviai organizuojanti keliones po savo šalį ir užsienio valstybes Gražina Tamašauskaitė. Ji pasidalino savo įspūdžiais lankantis Sakartvelo Kazbegi regione, kuriame veikia Kazbegi vietos veiklos grupė, pademonstravo kelionių skaidres, pasidalino savo įspūdžiais apie šią šalį, jos papročius, maisto kultūrą, tradicijas.

DSC06120DSC06132 

Nuotraukos: Gražinos Tamašauskaitės

Nuoroda: https://svlvvg.lt/surengta-temine-savaite-pristatant-sakartvela/

 

 

Tarptautinis forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“ 2019 m. lapkričio 13 – 14 d.

Renavo dvare dvi dienas vyko forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“. Jis – tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, kurį vykdo Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir jos partneriai, dalis.

Renginio metu pristatyti jau nuveikti projekto darbai, vyko seminarai, parodos, turizmo veiklų ir objektų pristatymai, ekskursijos.

lapkricio_mvvg_-33lapkricio_mvvg_-31

 

Stendas – Latvijos garbei

 

Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (ŠVLVVG) projektą apie turizmo vystymą rengia nuo 2018 metų. Šios grupės pirmininkė Loreta Rubežienė pasakojo, kaip šis projektas atsirado, kokia buvo jo pradžia ir kad jame, be lietuvių, dalyvauja partneriai iš Latvijos – Saldus, Liepoja, Rapoži ir Sateka vietos veikos grupių bei Moldovos ir Sakartvelo.

Šį projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, prie finansavimo prisideda ir Mažeikių rajono savivaldybė, partneriu taip pat yra Mažeikių miesto vietos veiklos grupė.

Į forumą Renavo dvare atvyko bendraminčiai iš Latvijos ir mūsų tautiečiai iš Lietuvos – iš viso apie šešiasdešimt dalyvių. Kadangi šis projektas skirtas turizmui, į jį įsijungė ir Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC).

Specialiai šiam renginiui ŠVLVVG parengė stendą, pasakojantį apie kaimyninę Latviją.lapkricio_mvvg_-95

„Taip norėjome pagerbti savo draugus iš Latvijos, taip pat paminėti šios šalies Nepriklausomybės dieną, kuri švenčiama lapkričio 18-ąją“, – kalbėjo L. Rubežienė.

 

Daug įvairių pristatymų

 

Forumo metu seminarus apie aplinkai draugišką turizmą ir jo plėtros strategijas bei įmonių atsakomybę vystant turizmo plėtrą vedė lektorius iš Klaipėdos universiteto Daumantas Bočkus.

lapkricio_mvvg_-9

Projekto dalyviai iš Utenos regiono vietos veiklos grupės pristatė savo krašto turistinius maršrutus, žymias vietas ir vietos tautodailininkus. Didelio forumo dalyvių dėmesio susilaukė uteniškis klumpių dirbėjas Vytautas Šemelis, pristatęs savo amatą ir surengęs konkursą apie klumpių medieną, jo kolegė – tautodailininkė iš Utenos Rasa Slesoriūnienė eksponavo karpinius.

Didžiulėje parodoje savo amato darbus demonstravo mažeikiškės vėlėjos Rosita Ruchanskienė, Vilija Juočytė, Aušrytė Budzinskienė, Larisa Pikevičienė ir Vladislava Krinickienė, keramikai Vitalijus Baltutis, Saulė Paulauskaitė, Agneta Benaitytė-Jarošaitienė, savo produkciją pristatinėjo „Jadvygos žolės“, bitininkas Antanas Meškys, žvakių gamintojas Danielius Gedutis iš Pikelių, atskirą stendą su savo garsiaisiais „Vobulū sūres“ bei kitais gaminiais iš obuolių surengė Ukrinų kaimo bendruomenė.

lapkricio_mvvg_-34lapkricio_mvvg_-47

Surengtos ekskursijos

 

Forumo dalyviai dalijosi patirtimis iš įvairių projekto renginių, kelionių – šią renginio dalį moderavo Mažeikių TVIC‘o vadovė Jolanta Gintalienė: antrąją forumo dieną ji svečiams iš Latvijos pravedė ekskursiją po Mažeikius.

„Broliams latviams ekskursija patiko: jie buvo sužavėti mūsų miestu, jo sutvarkymu ir džiaugėsi viskuo, ką pamatė, tad žadėjo paraginti čia atvykti ir savo draugus“, – teigė J. Gintalienė.

lapkricio_mvvg_-102lapkricio_mvvg_-110

Mažeikių TVIC‘o vadybininkė Genutė Mažeikaitė forumo dalyviams pasakojo apie Mažeikių krašto turistinius maršrutus, lankytinus objektus bei turistams teikiamas paslaugas, taip pat surengė ekskursiją po Sedos miestelio žymias vietas, o Renavo dvaro sodybos direktorius Deividas Makavičius vedė ekskursiją po dvarą, jo sodybą ir supažindino su nematomais jos gyventojais.

 

Nuveikta nemažai

 

Svečiai iš Latvijos – Gulbenės regiono Sateka vietos veiklos grupės pasakojo apie savo pastangas propaguojant turizmą kaimo apylinkėse: jų buvimą nustelbia netoli esanti sostinė Ryga, tad tenka įdėti nemažai pastangų, norint turistus pritraukti pas save.

ŠVLVVG pirmininkė L. Rubežienė dėkojo forumo dalyviams už apsilankymą mūsų krašte, už bendradarbiavimą ir trumpai apibūdino kai kurias viso projekto, kuris tęsis dar metus, detales.

Mažeikiškiai šių metų pavasarį kartu su partneriais dalyvavo tarptautiniame verslo ir amatų forume Sakartvele, vasarą vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“: lankytasi Gyvoliuose esančiame žolininkės Jadvygos Balvočiūtės esančiame ekologiniame vaistažolių ūkyje, panašūs renginiai vyko Latvijoje ir Moldovoje.

„Šiuo projektu partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas ir vietos verslą siekiama turizmo verslui sukurti palankią aplinką. Tam pasitelkiame kaimo turizmą, bitininkystės, žolininkystės, įvairių amatų teikiamus produktus ir paslaugas“ – teigė ŠVLVV grupės vadovė L. Rubežienė.  

 

Mindaugo Dulinsko nuotr.

Nuoroda: https://svlvvg.lt/6566-2/

Autorius Vytautas Malūkas.

 

 

 

Teminės savaitės minėjimas Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsdama tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 2020 m. vasario 14 d., kartu su mokyklos bendruomene, dalyvavo Lietuvos valstybės 102-jų metinių atkūrimo šventėje – pilietiškumo pamokoje. Mokyklos mokytojai, mokiniai pateikė įdomius istorinius faktus, susijusius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu bei Mažeikių krašto istorija, nes Mažeikių savivaldai tik 100 metų.  

 

IMG_6352

 

Šios pamokos metu buvo trumpai pristatytos  ir tarptautinio projekto veiklos, užsimezgę nauji ryšiai su šalių partnerių (Latvijos, Sakartvelo, Moldovos) verslo, jaunimo, vietos veiklos grupių atstovais. Projekto dėka pristatomi mūsų rajone vykdomi verslai, teikiamos turizmo paslaugos ir vyraujantys amatai, dvarai ir jų kultūra. Pasidžiaugta, kad Lietuvai yra labai svarbi Nepriklausomybė, kuri sudarė sąlygas bendradarbiauti su kitomis nepriklausomomis valstybėmis, plėsti draugiškus ryšius, įtraukiant rajono gyventojus, bendruomenes, verslą į abipusiai naudingą partnerystę.

Mokykloje pristatytas stendas, informuojantis apie šį projektą.

IMG_6262IMG_6392

Vakare Tirkšlių kultūros centre vyko viktorina „Mylių Lietuvą ir žmogų“, kurioje dalyvavo įvairios seniūnijos ir mokyklos komandos. Jos ne tik išbandė savo žinias, bet ir pristatė tradicinius lietuviškus patiekalus.

IMG_629020200212_120026

ŠVLVVG administracijos informacija

 

 

Mokymai „DARNAUS IR KŪRYBIŠKO TURIZMO VYSTYMO STRATEGIJA VERSLE“ 2020 sausio 30 – 31 d.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG toliau įgyvendina tarptautinį projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ ir organizavo š.m. sausio 30 – 31 dienomis mokymus Mažeikiuose „DARNAUS IR KŪRYBIŠKO TURIZMO VYSTYMO STRATEGIJA VERSLE“.

Mokymuose dalyvavo mūsų projekto partneriai iš Utenos ir Mažeikių rajono verslo atstovai. Mokymo dalyviai su lektoriumi aptarė savo lūkesčius, ką noriu išmokti ir daryti kitaip. Dviejų dienų mokymų metu vyko ne tik teorinės paskaitos, bet buvo ir atliekamos įvairios praktinės užduotys pavyzdžiui kaip ekskursija Mažeikių mieste, kurių metu renginio dalyviai dirbo komandose mieste rinkdami informacija apie Mažeikių miesto objektus ir pristatė darbo rezultatus. 

mokymai-10mokymai-13mokymai-11mokymai-20

Nuoroda: https://svlvvg.lt/6815-2/nggallery/page/2

 

Nuotraukos: Mindaugo Dulinsko

 

KULINARINĖ KNYGA 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir toliau įgyvendina tarptautinį projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“. Vienas iš projekto rezultatų yra elektroninė kulinarinė knyga – „Keliaukite, bendraukite, ragaukite“. Kviečiame susipažinti ir gaminti pagal projekto partnerių iš Latvijos, Moldovos, Gruzijos ir Lietuvos projekto dalyvių pateiktus receptus.

Elektroninę knygą rasite šioje nuorodoje.

 

 

Tarptautiniame  forume – meistriškumo kursuose Utenoje „Mažas žuvų ūkis – kaimo turizmo veiksnys“ 2020 m. rugpjūčio 12–13 d.  

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą. Mažeikiškiai, kurie kuria arba planuoja užsiimti verslu kaimiškose vietovėse drauge su projekto partnerio Mažeikių miesto vietos veiklos grupės atstovėmis, dalyvavo 2020 m. rugpjūčio 12–13 d.  tarptautiniame  forume – meistriškumo kursuose Utenoje, kur buvo keičiamasi patirtimi kaimo turizmo, mėgėjiškos žūklės ir akvakultūros srityje.

Utena, garsėjanti savo ežerais ir nuostabia kalvota gamta, mažeikiškius ir svečius iš Latvijos Gulbenės, Saldus bei kitų Latvijos rajonų pasitiko puikiu oru, o šeimininkų nuostabi aukštaitiška šnekta ir svetingumas forumo dalyviams leido patirti visą šio krašto žavesį.

Forumą atidarė Utenos nardymo centro vadybininkas Bronius  Vygelis, kuris Sudeikiuose Alaušo ežere plaustu plukdydamas dalyvius supažindino juos su šio ežero augmenija, žuvimis bei pristatė nerštaviečių projektą. Dalyviai turėjo unikalią galimybę pamatyti po vandeniu įrengtą paveikslų galeriją, taip pat aplankyti du kaimo turizmo objektus – Aldonos Graužinienės kaimo turizmo sodyba „Alaušai“, esanti Alaušų kaime ir Daliaus Buroko kaimo turizmo sodyba „Prie Alaušo“, esanti Maneičių kaime. Itin svetingi savininkai parodė savo sodybas, informavo apie teikiamas paslaugas, idėjas ir ateities planus. Svečiai iš Latvijos domėjosi lietuvių poilsiautojų pomėgiais, įpročiais.

Sekantis forumo dalyvių sustojimas buvo Ruikių kaime, kur įsikūrusi UAB „Giedrupė“. Įmonės direktorius Artūras Merkys pristatė bendrovės veiklą: afrikinių šamų auginimą, perdirbimą ir realizaciją. Direktorius įdomiai papasakojo verslo kūrimosi istoriją, gaminamą produkciją, parodė patalpas, kuriose yra auginami afrikiniai šamai. Po rūkytų šamų degustacijos, beveik visi svečiai panoro įsigyti ir parvežti šios žuvies lauktuvėms.

Atvykę į Degėsių kaimą forumo dalyviai susipažino su Giedriumi Indrašiumi, įkūrusiu  Žygeivių slėnį. Sėlių krašto mylėtojas ir entuziastas pasakojo krašto istoriją, pristatę veiklas ir teikiamas paslaugas. Dalyviai turėjo galimybę išbandyti vieną iš slėnio žaidimų – „Išmanųjį vamzdžio traukimą“. Susibūrus dviem – lietuvių ir latvių – komandom išbandytos jėgos ir išmanumas šiame žaidime. Šįkart sėkmė lydėjo latvių komandą.

Sekanti forumo stotelė – Užpaliai. Delegacijas pasitiko bendruomenės pirmininkė Vida Juškienė, kuri papasakojo Užpalių istoriją ir šiuo metu vykdomą projektą „Šventoji jungia kaimynus“, kuriuo buvo sutvarkytos upės pakrantės bei Krokulės šaltinis.

Užpaliuose svečiai lankėsi ir ūkininko Sigito Sinicos ekologiškų sulčių fabrike. Ūkio šeimininkas svečiams pasakojo, kaip jam kilo idėja pradėti spausti sultis. Pasidžiaugė apie šiuo metu įgyvendinamą Leader projektą „Sigito Sinicos ūkio plėtra, kuriant mobilią sulčių spaudimo paslaugą“ bei aprodė mobilią sulčių spaudimo įrangą. Taip pat pristatė įvairias sulčių rūšis ir pakvietė forumo dalyvius į degustaciją.

Artūro Guobužo sodyboje „Tarp klevų“ forumo dalyviai turėjo galimybę paragauti įvairius ekologiškus gaminius, išgirsti  šeimininko sodybos istoriją: kaip jam gražioje vietoje, šalia Utenos miesto esančioje sodyboje, kilo mintis įrengti  nedidelį viešbutį. Ši vieta spinduliavo jaukumu ir gera aura.

Vakare, viešbučio konferencijų salėje vyko susitikimas su „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ projekto tęstinio tarptautinio bendradarbiavimo dalyviais, kurie ankstesnėse projekto veiklose vyko į Latviją, Moldaviją, Gruziją. Vienas iš projekto dalyvių – Vidas Bražėnas – pristatė dalyviams Utenos rajono žvejus, jų veiklą ir pasiekimus. Susitikime taip pat dalyvavo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės administracijos vadovas Arvydas Veikšra. Ši vietos veiklos grupė, kaip ir Utenos regiono VVG, yra dvisektorė ir remia žuvininkystės sektorių. Arvydas svečiams pristatė Zarasų rajoną bei žuvininkystės projektus.

Antrąją forumo dieną dalyviai atvyko į  Pačkėnus, kur kaimo bendruomenės iniciatyva įkurtas Raganų muziejus. Svečius pasitikusi vyriausioji Pačkėnų ragana Loreta ir bendruomenės pirmininkė Dana pasakojo apie muziejaus įsikūrimą. Raganų muziejus – neišdildomus įspūdžius paliekanti pramoga tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Forumo dalyviai susipažino su dar viena aktyvia kaimo bendruomene –  Kuktiškių bendruomene.  Kuktiškių moterų klubo „Kuksa“ vadovė Irena ir aktyvi klubo bei bendruomenės narė Vlada ekskursijoje po miestelį, pasakojo apie jų krašte gyvenusius žymius žmones. Svečiams pristatyti įvykdyti bei vykstantys projektai, moterų klubo „Kuksa“ veiklos.

Šalia ežero, labai gražioje vietoje įsikūrusi  Kazimiero Graužinio sodyba. Čia šeimininkas ne tik su šeima ilsisi,  bet ir įgyvendina vieną iš Leader projektų „Verslo plėtra gaminant produkciją iš medienos“. Dalyviams parodytos gamybinės patalpos, įvairūs gaminių pavyzdžiai. Įdomu: verslo idėja Kazimierui kilo tada, kai sodybos sode, kuriame auga daugiau kaip tūkstantis obelų, buvo iškilusi problema kaip sandėliuoti obuolius,  nes medinių dėžių pasiūlos tuomet nebuvo. Nagingas žmogus pats ėmėsi medinių dėžių gamybos, kuri ilgainiui tapo jo verslu.

Aurimo Balčiūno žuvų ūkis – paskutinis tarptautinio forumo dalyvių aplankytas objektas. Šiame ūkyje yra iškasti tvenkiniai, kuriuose neseniai pradėtos auginti žuvys. Aurimas planuoja plėsti veiklą – statys poilsinius namelius, kuriuose galės apsistoti žvejai mėgėjai.

 

utena-34utena-42utena-3utena-64

 

Nuoroda: https://svlvvg.lt/turizmo-vystymas-nuo-tradiciju-prie-modernaus-verslo/nggallery/page/1

Nuotraukos: Mindaugo Dulinsko

 

 

 

Teminė Moldovos savaitė 2020 m. rugpjūtis

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsdama tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimą, Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Ukrinų filiale 2020 m. rugpjūčio 13 d., kartu su Ukrinų bendruomene, dalyvavo renginyje „Pakeliaukime po Moldovos Respubliką“.

Renginio metu buvo pristatytas tarptautinis projektas, veiklos ir rezultatai, užsimezgę nauji ryšiai su šalių partnerių (Latvijos, Gruzijos, Moldovos) verslo, jaunimo, vietos veiklos grupių atstovais. 

 

Toliau Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė Valda Muravjovienė pristatė įdomius faktus apie Moldovos Respubliką, supažindino su Moldovos istorija, kultūra, žymiais rašytojais ir stendą apie įgyvendinamą projektą.

 

118155595_768021347266927_9110902833687287653_n117820761_331210081262135_7205052756282566812_n117831066_351196005897168_4316922874717554569_n

 

Be to Valdai Muravjovienei pavyko ukriniškiams susisiekti su keliautojai po Moldovos Respubliką. Tai pasaulio keliautojai – Ieva ir Pijus (šiuo metu esantys Laose), kurie labai išsamiai papasakojo įspūdžius ir nuotykius iš kelionės po Moldovą. 

117851373_788291538667952_4320314908694256946_n

 117880317_1157632351286770_2019826431109080461_n
Ievos ir Pijaus kelionių nuotraukas galima rasti šioje nuorodoje: