Dalyvavome susitikime su Švedijos VVG partneriais

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. spalio 11-12 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių. Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Būtent susitikimo metu su partneriais išdiskutuota ir priimta vieninga nuomonė, kad tinkamiausias laikas organizuoti Akademijas būtų birželio mėnesį (2019 m. Švedijoje, 2020 m. Lietuvoje).

Kitas, ne ką mažiau svarbesnis Projekto tikslas – mobiliosios aplikacijos sukūrimas. Mobilioji aplikacija numatoma kaip viena pagrindinių priemonių Akademijos įgyvendinimui, kadangi jaunimas gaus visas užduotis, maršrutą, vykdytų užduočių rezultatus, informaciją,  kaip sekasi kitoms komandoms būtent per šią mobiliąją aplikaciją. Susitikimo metu pasitarta, kokios  techninės specifikacijos reikalingos programėlėje, kokias galimybes ir kokį funkcionalumą ji turėtų turėti ir atitikti.

Akademijų dalyviai bus atrenkami platinant dalyvių anketas rajono švietimo bei kitose įstaigose. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kandidatai – tai gebėjimas kalbėti laisvai angliškai, būti motyvuotam bei turėti bent pagrindines verslo ar ekonomikos žinias. Jaunimo amžius turi būti nuo 18 iki 25 metų.

Projekte taip pat numatyta suorganizuoti dviejų dienų trukmės dvejas konferencijas Švedijoje ir Lietuvoje. 

Kiekvienas Projekto partneris vykdys viešinimo veiklas mokyklose naudojant šiuolaikines technologijas: virtualios realybės akinius, mobiliąją aplikaciją.

Susitikimo metu suderintos Akademijos ir Konferencijų datos, preliminariai aptartas jų turinys, išdiskutuota dėl dalyvių atrankos procesų, priimta bendra nuomonė dėl mobiliosios aplikacijos turinio.

Tarptautinio projekto pristatymas