Kviečiame į renginį

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia 2019 m. birželio 11 d. 13 val. organizuoja informacinį renginį, skirtą strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimui skiriama paramos suma – 163 821,99 Eur.