LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 201 – 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ (Nr. 42PP-KE-22-103838-PR001)

Projekto pavadinimas „ŠVLVVG teritorijos 2023-2027 m. Vietos plėtros strategijos parengimas“

Paramos suma 20 000,00 Eur

Planuojamos vykdyti veiklos:  VPS strategijos rengimas:

1) rengiama VVG teritorijos poreikių ir potencialo analizė (renkami patikimi statistiniai, seniūnijų ir kitų institucijų duomenys; vykdoma VVG ir jos narių apklausa; kaupiami posėdžių protokolai ir kita svarbi informacija);

2) keliami VPS tikslai, prioritetai, numatomos priemonės ir pareiškėjai, konkretūs atrankos kriterijai;

3) rengiamas VPS įgyvendinimo veiksmų planas pagal metus;

4) numatomi gyventojų aktyvinimo skatinimo veiksmai, informaciniai renginiai VVG nariams, rajono gyventojams;

5) numatomi VPS pasiekimų rodikliai, jų reikšmės pagal metus;

6) pateikiamas finansinis planas, įskaitant planuojamas VPS administravimo, gyventojų aktyvinimo ir bendradarbiavimo išlaidas, neviršijant 20 proc. paramos;

7) konsultacijos (kompetentingo LEADER strateginių dokumentų rengimo eksperto rengiamos ir parengtos VPS peržiūra ir pastabų teikimas) susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti;

8) dalyvavimas renginiuose susijusiose su VPS rengimu ir VPS įgyvendinimu (VVG tinklo renginiai, ŽŪM, NMA seminarai, mokymai ir kt.);

9) projekto įgyvendinimo viešinimas (interneto svetainė www.svlvvg.lt; socialiniai tinklai).

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-05-26–2025-09-01

ŠVLVVG teritorijos 20232027 m. Vietos plėtros strategijos parengimas

KODĖL MES?

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA LEADER METODO INICIATYVĄ– galimybė patiems kurti savo ateitį

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė yra asociacija, kuri nuo 2004 metų įgyvendina vietos plėtros strategijas Mažeikių rajone pagal LEADER metodą. LEADER programos dėka Mažeikių rajono kaimiškose seniūnijose nuo 2016 metų atnaujinti 7 infrastruktūros objektai, sukurtos daugiau nei 56 naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos. LEADER programa sudaro galimybes vietos lygiu spręsti aktualias problemas, visų pirma, užimtumo, socialinės atskirties, verslumo skatinimo, taip pat kurti trumpąsias tiekimo grandines, įgyvendinti veiklas, prisidedančias prie aplinkosaugos ir klimato tikslų. Siekiant modernizuoti kaimo vietoves, visų pirma skatinant skaitmeninių sprendimų paiešką, numatyta parama „Sumaniųjų kaimų“ priemonei.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG baigia įgyvendinti 2015 – 2023 metų Vietos plėtros strategiją ir rengia naują 2023 – 2027 metų strategiją, skirtą Mažeikių rajonui, kurioje numatomi pagrindiniai vietos plėtros strategijos tikslai:

 1. Kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo iniciatyvų skatinimas;
 2. Kaimo gyventojų užimtumo ir socialinės įtraukties didinimas;
 3. Kaimo vietovės modernizavimas didinant gyvenimo sąlygų jose patrauklumą;
 4. Bioekonomikos verslų skatinimas;
 5. Tvarios ūkinės veiklos miškuose skatinimas.

 

Siekdami išsiaiškinti gyventojų ir organizacijų poreikius Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kviečia teikti pasiūlymus ir idėjas 2023–2027 metų finansavimo laikotarpiui pagal LEADER metodą.

 

Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų el. paštu svlvvg@gmail.com arba kviečiame užsukti į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG adresu Laisvės g. 39–1 (102 kab., 103 kab.), Mažeikiai.

Daugiau informacijos apie mus galite rasti internete www.svlvvg.lt.

Kviečiame visas rajono problemas spręsti ir ateitį kurti kartu!

 

INFORMACINIAI RENGINIAI

2023–2027 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA: POREIKIS, VIZIJA, PLANAI

 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG baigia įgyvendinti 2015–2023 metų Vietos plėtros strategiją ir pradeda rengti 2023 – 2027 metų strategiją, kuri apims Mažeikių rajono kaimiškąsias seniūnijas bei Viekšnių ir Sedos miestus.

Kviečiame dalyvauti informaciniuose renginiuose bendruomenių, seniūnijų, jaunimo, verslo, ūkininkų, biudžetinių įstaigų atstovus ir visus suinteresuotus asmenis bei aptarti esamas problemas, poreikius, 2023-2027 metų  finansavimo galimybes, susipažinti su ateities vizija ir planais, teikti savo siūlymus.

 

Informaciniai renginiai gyventojams vyks:

 1. 2022-11-28 d. 11.00-13.30 val. adresas: Stoties g. 18 (2 aukšto salė), Mažeikiai (Kviečiami Mažeikių apylinkės, Reivyčių ir Laižuvos seniūnijų suinteresuoti asmenys).
 2. 2022-11-28 d. 14.00-16.30 val., adresas: Dariaus ir S. Girėno g. 24 (seniūnijos salė), Tirkšliai (Kviečiami Tirkšlių, Šerkšnėnų seniūnijų suinteresuoti asmenys).
 3. 2022-12-05 d. 11.00-13.30 val., adresas: Baranausko a. 1 (seniūnijos salė), Seda (Kviečiami Sedos, Židikų seniūnijos suinteresuoti asmenys).
 4. 2022-12-05 d. 14.00-16.30 val., adresas: Tilto g. 12 (seniūnijos salė), Viekšniai. (Kviečiami Viekšnių seniūnijos suinteresuotus asmenis).

Kviečiame prisidėti prie strategijos rengimo ir išsakyti savo nuomonę.

Dėl išsamesnės informacijos apie renginį kreipkitės tel.: 8 673 47349.

Informaciją apie renginius rasite nuorodoje.

Kiti informaciniai renginiai ir susitikimai su gyventojais:

 1. 2022-06-20 d. 14.00-16.00 val., adresas: Stoties g. 18 (2 aukšto salė), Mažeikiai. Informacija apie renginį rasite šioje nuorodoje.
 2. 2022-10-11 d. 15.00 val., Laisvės g. 39 – 103, Mažeikiai (ŠVLVVG patalpose).
 3. 2022-11-08 d. 14.00 val., Mažeikių savivaldybės salėje, Laisvės g. 8 (2 aukšto salė), Mažeikiai.
 4. 2022-12-22 d.14.00 val., Laisvės g. 39 – 103, Mažeikiai (ŠVLVVG patalpose).
 5. 2023-02-24 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės veikla, adresas: Stoties g. 18 (2 aukšto salė), Mažeikiai.

——-

Susitikimai su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir valdybos nariais:

Vasario 13 dieną vyko atviras Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdybos posėdis. Posėdžio metu UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė, L. Teišerskienė ir asocijuota partnerė A. Kanapeckaitė pristatė Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijos 2023–2027 metų rengimo eigą prisijungusiems prie posėdžio Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nariams. Buvo aptarti susitikimai su Mažeikių rajono gyventojais ir išsakyti poreikiai, problemos, lūkesčiai. Taip pat posėdžio metu buvo pristatyta ir aptarta bendra Mažeikių rajono atlikta SSGG analizė ir vietos plėtros strategijos numatomos temos, priemonės naujame finansavimo laikotarpyje. Įvykusio 2023-02-13 dienos atviro valdybos posėdžio protokolas (galite rasti šioje nuorodoje.)

 1. Įvykusio 2022-10-27 dienos valdybos susitikimo protokolas (galite rasti šioje nuorodoje)
 2. Įvykusio 2022-06-08 dienos darbo grupės susitikimo protokolas ((galite rasti šioje nuorodoje) 1, 2)

 

 

Gerb. Mažeikių rajono gyventojai,

 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kviečia susipažinti su parengtu vietos plėtros strategijos projektu „Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 20232027 m. vietos plėtros strategija“ (nuoroda), vietos plėtros strategijos priedas.

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 27 d. iki 2023 m. balandžio 24 d. 16.00 val. vyksta viešas vietos plėtros strategijos aptarimas. Vietos gyventojai ir organizacijos pastabas dėl vietos plėtros strategijos projekto gali teikti pildydami šia lentelę (informacija lentelėje siųskite el.p.: svlvvg@gmail.com).

 

Kviečiame susipažinti su pateiktais dokumentais ir teikti pastabas.

 

 

 

 

Tarptautinių projektų įgyvendinimas:

 1. VVG TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER NR. 44TT-KE-17-2-03769-PR001)
 2. VVG TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS TURIZMO VYSTYMAS. NUO TRADICIJŲ PRIE MODERNAUS VERSLO TOURISM DEVELOPMENT. FROM TRADITIONS TO UP-TO-DATE BUSINESS