Atnaujinta: Informuojame, kad kvietimui Nr. 2 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ paraiškų negauta.

ŠVLVVG administracija

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 6 d. 9.00 val. 00 min. iki 2018 m. sausio 5 d. 15 val. 00 min.

Finansavimas skiriamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 779,89 Eur.

Paramos intensyvumas – 70 arba 50 proc.

Teikiama parama kurti verslus įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami paramos gavėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Taisyklės ir reikalavimai 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas 
  2. Paraiška 
  3. Verslo planas 
  4. Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija