Atnaujinta informacija: 2018-02-27 pareiškėjai atsiėmė pateiktas paraiškas.

Atnaujinta informacija: Informacija apie užregistruotas vietos projekto paraiškas

 

KVIETIMAS NR. 3

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9.00 val. 00 min. iki 2018 m. sausio 26 d. 15 val. 00 min.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 97 619,00 Eur (devyniasdešimt septyni šeši šimtai devyniolika eurų)

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 809,50 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiška 
  3. Jungtines veiklos sutartis
  • VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ NUORODA https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e44fb908e2311e7a3c4a5eb10f04386
  • ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Taisyklės 3D-403 (6 PRIEDAS)

 

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8  673 47349, 8 618 51199.