Projekto pavadinimas: „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“ 

Pareiškėjas – UAB Danora

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 55,84 proc.

Projekto vertė – 105 704,39 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 3 mėn.

Vietos projekto tikslas – pradėti teikti paslaugas žemės ūkiui, investuojant į verslo sukūrimui būtinos įrangos įsigijimą bei sukuriant naują darbo vietą Mažeikių rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga grūdų sandėliavimui ir džiovinimui (kaušinis elevatorius, elektriniai paskirstytuvai 2 ir 3 krypčių, grandikliai grūdų transporteriai 5.5, 6, 8.5 ir 9 m. ilgio, grūdų talpyklą, technologiniai jungimai). Taip pat bus sukurta 1 nauja darbo vieta. 

Projekto rezultatai:

  1. Pradėtos teikti žemės ūkio paslaugos;
  2. Sukurta 1 nauja darbo vieta.