Projekto pavadinimas: MB „EP kepiniai“ konditerijos gaminių verslo kūrimas

Pareiškėjas – MB „EP kepiniai”

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Paramos lėšų suma – 40064,00 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 69253,91 (su PVM) 

Parama skirta: 2020-12-16

Projektas įgyvendinamas: 2022-01-28

Projekto tikslas – kurti naują šiuolaikišką ir konkurencingą konditerijos gaminių verslą.
2. Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti įrangą ir priemones skirtas konditerijos gaminių gamybai.
2. Įsigyti įrenginius (šildymo – vėdinimo sistemą), skirtus palaikyti pastovią temperatūrą gamybinėse patalpose.
3. Įsigyti lengvąjį krovininį automobilį, skirtą produkcijos pristatymui bei prekybai.