Vyko PAK ir valdybos narių susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Rugsėjo 9 dieną vyko PAK posėdis ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdybos narių susirinkimas. PAK posėdyje buvo svarstyta ir pritarta tolesniam projekto „Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti vertinimui“ pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“. Prašoma paramos suma – 9705,27 Eur.