Projektų įgyvendinimas

1 KVIETIMAS (2 PROJEKTAI)

1 KVIETIMO PROJEKTŲ VERTINIMO REZULTATAI

 1. Projekto pavadinimas: „PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ PLĖTRA“

Pareiškėjas – UAB Malorija

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4

Paramos lėšų suma – 32 557,48 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė – 65 114,97 Eur  (be PVM) 

Projekto trukmė – 13 mėn.

Vietos projekto tikslas – išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, siekiant pasiūlyti kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas. Gavus paramą buvo sukurta įkurta 1 nauja darbo vieta jaunam žmogui, vairuotojui – gidui.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai:
 • Pirtis ant ratų – 1 vnt.
 • Keramikos degimo krosnis – 1 vnt.
 • Priekabos baidarėms transportuoti – 2 vnt.
 • Mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti – 1 vnt.
 • Garso aparatūros komplektas – 1 vnt.
 1. Įsigytos sportinei veiklai vykdyti techninės priemonės:
 • Baidarių komplektai – 20 vnt.
 • Vandens dviračiai – 2 vnt.
 • Irklinės valtys – 2 vnt.
 • Futbolo vartų komplektai – 2 vnt.
 • Mobilūs krepšinio stovai – 4 vnt.
 • Dviračiai – 10 vnt.

   3. Sukurta 1 nauja ir išlaikytos 21,75 darbo vietos

 

2. Projekto pavadinimas: „VINIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ IŠPLĖTIMAS“

Pareiškėjas – UAB Vinitas

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 308,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 67 proc.

Projekto vertė – 112 400,00 Eur  (be PVM) 

Projekto trukmė – 16 mėn.

Vietos projekto tikslas – padidinti gaminamos produkcijos kiekį ir sukurti dvi naujas šiuolaikiškas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga (vinių gamybos staklės), tai naujos kartos staklės kurių valdymas visiškai kompiuterizuotas, kas leidžia ekonomiškai naudoti žaliavas, sumažinti kenksmingą poveikį  žmogaus sveikatai,  mažinant aplinkos užterštumą bei triukšmo lygį. Staklių pagalba bus galima pagaminti vinis su sriegiais. 

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos naujos modernizuotas, automatizuotas vinių gamybos staklės;
 2. Sukurtos 2 naujos ir išlaikyta 10 darbo vietų.

 

2 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

3 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

4 KVIETIMAS (2 PROJEKTAI)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: UAB „Sarima“ investicijos į verslo plėtrą kaimo vietovėje

Pareiškėjas – UAB Sarima

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 75 886,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis –  44,1057 proc.

Projekto vertė – 172055,00 Eur  (be PVM) 

Projekto trukmė –  24 mėn. (2020-04-20)

Vietos projekto tikslas: Bendrovės veiklos plėtra teikiant paslaugas statybose, plečiant atliekamų paslaugų spektrą ir kuriant 2 naujas darbo vietas Mažeikių r.

Projekto rezultatai:

 1. Nupirkti naują teleskopinį krautuvą ir ekskavatorių krautuvą.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos.

 

2. Projekto pavadinimas: UAB „Medinstrus“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB Medinstrus

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 33 120,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50 proc.

Projekto vertė –  66 240,00 Eur  (be PVM) 

Projekto trukmė – 4 mėn. (iki 2019-12-20)

Vietos projekto tikslas – padidinti įmonės vykdomos oftalmologinės įrangos gamybos apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos įrangos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą.

Projekto rezultatai:

 1. Įsigytos nauja įranga.
 2. Sukurtos 2 naujos darbo vietos.

 

5 KVIETIMAS (GAUTI 2, ĮGYVENDINAMAS 1 PROJEKTAS)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Diena Viekšniuose

Pareiškėjas – Viekšnių bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (NR. LEADER-19.2-SAVA-4)

Paramos lėšų suma – 9 762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 12 202,50 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 12 mėn.

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Viekšnių krašto savitumą ir tradicijas. 

Projekto uždaviniai:

 1. Išleisti  informacinį leidinį apie Viekšnius, bukletą apie lankytinas vietas.
 2. Pristatyti Viekšnių vaistinės, profesorių Biržiškų, A. Griškevičiaus aviacijos muziejaus ekspozicijas.
 3. Pristatyti tarpukario Viekšnių inteligentijos kultūrą, tradicijas, laisvalaikio praleidimo būdus Viekšnių vaistinės muziejuje.
 4. Pristatyti XX amžiaus pradžios miestelėnų ir kaimiečių gyvenimo būdą, buitį ir tradicijas A. Griškevičiaus muziejuje.
 5. Pravesti pažintines ekskursijas po Viekšnius, aplankant Viekšnių malūno, Biržiškų ir Vytauto Didžiojo paminklus, senąsias kapines, svarbiausius statinius.
 6. Senosios kalvystės ir ginklakalystės pristatymas.
 7. Kalvystės tradicijų tęstinumas šiomis dienomis.
 8. Supažindinti su senųjų Viekšnių puodininkų tradicijomis.
 9. Pristatyti senąjį Viekšnių kulinarijos paveldą.
 10. Renginio metu viekšniškius ir aplinkinių seniūnijų gyventojus linksminti liaudiška muzika, vakarą baigti trankia gegužine.

 

Projekto rezultatai:

 1. Suorganizuotas renginys „Diena Viekšniuose“, kuriame planuojama, jog apsilankys ne mažiau kaip 300 žmonių. Projekto veiklose dalyvaus 12 savanorių komanda. 

 

6 KVIETIMAS (ĮGYVENDINAMI 3)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos sporto aikštelės statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „ LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 48809,50 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 61 011,88 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė –  24 mėn.

Vietos projekto tikslas – gerinti Sedos miesto mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštelę Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos teritorijoje.

 

   2. Projekto pavadinimas: Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokyklos sporto aikštyno statyba

Pareiškėjas – Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Projektas teiktas pagal VPS priemonę  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „ LEADER-19.2-7.2“

Paramos lėšų suma – 48809,50 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė – 61 011,88 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 24 mėn.

Vietos projekto tikslas – gerinti Tirkšlių miestelio mažąją infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio ir sporto veikla.

Projekto uždavinys – pastatyti viešojo naudojimo sporto aikštyną Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

 

 

  3. Projekto pavadinimas: Pastato, Žemaitės g.6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams 

Pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektas teiktas pagal VPS priemonę „Pastato, Žemaitės g.6, Palnosių k., Mažeikių r. sav., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams“, kodas MAŽE-LEADER6B-I-6-3

Paramos lėšų suma – 48809,50 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  61011,88 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė –  24 mėn.

Vietos projekto tikslas – gerinti mažąją infrastruktūrą, skirtą kultūrinei veiklai, Palnosų kaime, Viekšnių seniūnijoje.

Projekto uždaviniai: atnaujinti pastatą, esantį Žemaitės g. 6,Palnosų k., Mažeikių r. sav., ir pritaikyti bendruomenės ir viešosios bibliotekos poreikiams.

 

7 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

8 KVIETIMAS (ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 1)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9573,89 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –   11 967,36 (su PVM) 

Projekto trukmė – 3 mėn. 

Vietos projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines profesines žinias apie vaisių ir daržovių perdirbimą bei praktinius įgūdžius toje srityje, į mokymus įtraukti su bendruomenės verslu susijusius asmenis.

Vietos projekto uždaviniai:

 1. Surengti praktinius – informacinius seminarus pagal 6 skirtingas temas;
 2. Suteikti projekto dalyviams žinių apie vaisių, daržovių perdirbimą, apie jų galutinių produktų pateikimą rinkai, realizavimo galimybes;
 3. Sudaryti projekto dalyviams galimybę įgyti praktinius įgūdžius vaisių, daržovių perdirbimo srityje;
 4. Mokymų viešinimas.

 

9 KVIETIMAS (ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 1)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „UAB „Danora“ verslo pradžia Mažeikių rajone“ 

Pareiškėjas – UAB Danora

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 55,84 proc.

Projekto vertė – 105 704,39 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 3 mėn.

Vietos projekto tikslas – pradėti teikti paslaugas žemės ūkiui, investuojant į verslo sukūrimui būtinos įrangos įsigijimą bei sukuriant naują darbo vietą Mažeikių rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta įranga grūdų sandėliavimui ir džiovinimui (kaušinis elevatorius, elektriniai paskirstytuvai 2 ir 3 krypčių, grandikliai grūdų transporteriai 5.5, 6, 8.5 ir 9 m. ilgio, grūdų talpyklą, technologiniai jungimai). Taip pat bus sukurta 1 nauja darbo vieta. 

Projekto rezultatai:

 1. Pradėtos teikti žemės ūkio paslaugos;
 2. Sukurta 1 nauja darbo vieta.

 

10 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

11 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

12 KVIETIMAS (GAUTA PROJEKTŲ 1, ATSIIMTA PARAIŠKA. NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)

13 KVIETIMAS (ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 4)

Vertinimo rezultatai.

 1. Projekto pavadinimas: „Ūž Žemaitėje“

Pareiškėjas – Auksodės kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 9762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Projekto trukmė – 24 mėn. 

Vietos projekto tikslas – puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių ir rizikos grupių atstovus.

Projekto uždaviniai:

         1.Surengti  šventę kaimo parke „Ūž Žemaitėje“ kurioje dalyvaus kaimyninės bendruomenės, šventės metu bus demonstruojami senieji amatai, parodyta etnografinė programa „Oi bova bova  Žemaitijuo…” su dainomis ir pasakojimais, degustuojamas kulinarinis paveldas.

         2. Stiprinti Auksodės kaimo bendruomenės materialinę bazę įsigyjant Žemaitijos krašto 8 vnt. moteriškų ir 4 vnt. vyriškų tradicinių tautinių rūbų komplektus.

 

 

 2. Projekto pavadinimas: „Šerkšnėnų seniūnijos tradicinės šventės „Vasaros spalvų paletė“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas“

Pareiškėjas – Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 9762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Projekto trukmė – 21 mėn. 

Vietos projekto tikslas – puoselėti esamas bei kurti naujas mūsų krašto sąvitumą atspindinčias tradicijas, stiprinti Šerkšnėnų kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą bei skatinti šiuolaikinę modernią visuomenę išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti Šerkšnėnų seniūnijos tradicinę vasaros šventę „Vasaros spalvų paletė“, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas;
 2. Surinkti informacinę medžiagą apie Šerkšnėnų seniūnijos kultūros paveldo objektus ir lankytinas vietas;
 3. Pastatyti informacinį stendą ir suorganizuoti iškilmingą jo atidengimą.

 

 

 3. Projekto pavadinimas: „Joninės Sedoje“

Pareiškėjas – Sedos bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 9762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Projekto trukmė – 24 mėn. 

Vietos projekto tikslas – atgaivinti ir puoselėti Joninių dvasią Sedoje, skatinanti žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Sedos bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sedos Varduvos upės salelėje surengti etnokultūrinę konferenciją „Joninės Sedoje“, Jonų ir Janinų sveikinimas, Joninių šventė Sedos Varduvos upės salelėje.
 2. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumus.

 

 

  4. Projekto pavadinimas: „Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“ (KODAS LEADER 19.2 -SAVA-4),

Paramos lėšų suma – 9 9762,00 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 80,00 proc.

Projekto vertė –  12 202,50 (su PVM) 

Projekto trukmė – 24 mėn. 

Vietos projekto tikslas – puoselėti Ukrinų kaimo bendruomenės veiklas, skatinančias kaimo žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Ukrinų kaimo bendruomenės gaminamą kulinarinio paveldo produktą bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Suorganizuoti tradicinę rudens šventę „Vobulynes juomarks“.
 2. Supažindinti projekto dalyvius su molio dirbinių žiedimu, raugo, juodąja keramika, krepšių pynimu iš vytelių.
 3. Surengti liaudiškos muzikos, šokių koncertą.
 4. Įsigyti žemaitiškus moteriškus tautinių kostiumų komplektus, bei kt. priemones, reikalingas projektui įgyvendinti.

 

 

14 KVIETIMAS (2 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

 1. Projekto pavadinimas: „Aurelijos Šmitės sodyboje poilsio ir paslaugų įkūrimas“ 

Pareiškėjas – Aurelija Šmitė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 48 779,89 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 84 319,53 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 12 mėn.

Vietos projekto tikslas – pastatyti pagalbinės paskirties ūkinį pastatą pramogų ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti ir sukurti naujas darbo vietas. Vietos projektas skirtas pradėti pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.  

Projekto rezultatai:

 1. Pastatytas pastatas, kuriame bus vykdoma pramoginė veikla;
 2. Sukurta 1,5 naujos darbo vietos.

 

 

  2. Projekto pavadinimas: UAB  „MINDARTA” VERSLO PRADŽIA KAIMO VIETOVĖJE

Pareiškėjas – UAB „MINDARTA”

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Paramos lėšų suma – 29 419,66 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 50 056,00 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 21 mėn.

Projekto tikslas – teikti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas Mažeikių rajone ir sukurti bei išlaikyti naujas darbo vietas.

Projekto rezultatai:

1. Įsigyti automobilių techninės priežiūros ir remonto įrangą;

2. Sukurti 2 ir išlaikyti 2,15 naujas darbo vietas;

3. Gauti pajamas vykdant automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklą.

 

15 KVIETIMAS (3 PROJEKTAI)

Vietos projektų vertinimo rezultatai

1. Projekto pavadinimas: MB „Mehmė“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra“

Pareiškėjas – MB „Mehmė“

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 798,00 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 6 mėn.

Projekto tikslas – MB „Mehmė“ sukurti 1,5 etato naujas darbo vietas diegiant verslo inovaciją Mažeikių rajone ir didinat verslo konkurencingumą.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose.

 

  2. Projekto pavadinimas: UAB „Vigira“ vykdomos veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB „Vigira“

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 54 567,56 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 132 053,50 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 18 mėn.

Projekto tikslas – padidinti įmonės teikiamų paslaugų (statybos darbų) apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos infrastruktūros sukūrimą, technikos įsigijimą ir naujų darbo vietų sukūrimą Mažeikių rajone.

Projekto rezultatai:

1.Investuoti į pastato šildymo sistemos rekonstrukciją, jį pritaikant veiklai – biokuru (granulėmis) kūrenamas katilas;

2. Investuoti į verslo plėtrai būtinos technikos įsigijimą: 1. krovininio mikroautobuso įsigijimas; 2. Mini ekskavatoriaus įsigijimas. 3. Mini krautuvo įsigijimas.

3. Sukurti  2 naujas darbo vietas Mažeikių rajone.

 

 3. Projekto pavadinimas: Andriaus Bertulio individualios veiklso plėtra

Pareiškėjas – Andrius Bertulis

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Paramos lėšų suma – 68 297,67 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 70,00 proc.

Projekto vertė – 128 735,00 Eur  (su PVM) 

Projekto trukmė – 6 mėn.

Projekto tikslas – naujos alternatyvios veiklos plėtojimas, siekiant ilgalaikių tikslų ir veiklos rezultatų investuojant į naują įrangą ir gerinant vykdomos veiklos būklę bei sukuriant 1,5 etato naujų darbo vietų Mažeikių rajone.

Projekto rezultatai:

1. Nusipirkti ekskavatorių;

2. Įdarbinti darbuotojus 1,5 etato naujose darbo vietose.

 

 

16 KVIETIMAS (NĖRA ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ)