Valdybos susirinkimas

posted in: Aktuali informacija | 0

2018 m. kovo 26 d. vyko valdybos susirinkimas, kurio metu valdybos nariai patvirtino kvietimo Nr. 6 dokumentaciją,  buvo informuoti apie paskelbtus kvietimus, strategijos įgyvendinimo eigą, pareiškėjams iškylančius sunkumus taip pat valdybos nariai susipažino su mokymų projektų finansavimo sąlygų aprašu, kuriam pastabų neturėjo. 

Susirinkimo informacija