Valdybos posėdis

posted in: Aktuali informacija | 0

Rugsėjo 7 d. 16 val. vyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo pristatyti gautų paraiškų per paprastąjį Kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 dalinio vertinimo rezultatai. Pirmininkė, Loreta Rubežienė informavo, kad šiuo metu vyksta tolesnis gautų paraiškų vertinimas ir yra rengiamas finansavimo sąlygų aprašas, skirtas paprastajam Kvietimui teikti paraiškas Nr. 2.