Susitikimas su Telšių apskrities VVG

posted in: Aktuali informacija | 0

Birželio 15 d. įvyko susitikimas Mažeikiuose su Telšių rajono ir Plungės rajono vietos veiklos grupėmis.

Buvo aptartos VVG tinklo kiekvienos apskrities vizijos, kuria kryptimi toliau tinklas turėtų eiti ir pateikti Telšių apskrities vietos veiklos grupių siūlymai VVG tinklui. Susitikimo dalyviai pristatė savo veiklas ir pažymėjo, kad visos apskrities VVG yra paskelbusios kvietimus. VVG aptarė iškilusias problemas, vertinimo ypatumus, pareiškėjų lūkesčius. Buvo konstatuota, kad kaimo bendruomenės tikėjosi daugiau jiems skirtų projektų. Aptartos ŽŪM patvirtintos Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės, kuriose pakoreguotos mokymų sąlygos, vietos projektų vertinimo sistema ir kiti pasikeitimai.