PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „TURIZMO VYSTYMAS. NUO TRADICIJŲ PRIE MODERNAUS VERSLO“

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 2018 m. spalio 30 d. pasirašė paramos sutartį  tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinti. Paramos suma – 29 921,76 Eur. 25 433,50 Eur finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo  kaimo plėtrai lėšų, 4 488,26 Eur – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto koordinatorius – asociacija „Ropaži-Garkalne partneriba“, Latvijos Respublika.

Projekte dalyvauja partneriai iš Lietuvos Respublikos (Šiaurės vakarų Lietuvos, Utenos regiono, Mažeikių miesto vietos veiklos grupės), Latvijos Respublikos (Saldus rajona attistibas biedriba, Sateka, Liepajas rajona partneriba, „Ropaži-Garkalne partneriba), Gruzijos Respublikos (Sakartvelo) Kazbegi vietos veiklos grupė, Moldovos Respublikos vietos veiklos grupė „Serpentina Nistrului“, kuri veiklą vykdo kartu su jaunimo organizacija „Sansa“.

Projekto tikslas – palankios aplinkos kūrimas turizmo verslui partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos verslo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais.

Projekto uždaviniai:

  1. Susipažinti su projekto partnerių geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais turizmo plėtros srityje, suteikti žinių ir įgūdžių vietos verslininkams, amatininkams, vietos bendruomenėms. Reprezentuoti šalį ir VVG teritorijos įvaizdį. Viešinti sukurtus produktus turizmo srityje.
  2. Supažindinti projekto partnerius su geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais Lietuvoje (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Utenos regiono VVG, Mažeikių miesto VVG teritorijose) perteikti žinias ir patirtį projekto partneriams, reprezentuoti savo šalį forumų, meistriškumo kursų metu.
  3. Įtraukti vietos verslą į tarptautinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su verslininkais iš partnerių grupių/ šalių, skatinti juos imtis veiklos tarptautinėje rinkoje, sudaryti kuo geresnes galimybes komunikuoti, viešinti savo produktus, mokytis ir mokyti.
  4. Panaudoti vietos tradicijas: amatininkystę ir kulinarinį paveldą naujų paslaugų paketų kūrimui bei turizmo paslaugų įvairinimui.
  5. Įtraukti jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vietos bendruomenės į meistriškumo kursų veiklas, renginius, skirtus šalims partnerėms pristatyti.

Projekto įgyvendinimo metu vyks keturi verslo forumai Moldovos, Gruzijos, Lietuvos, Latvijos Respublikose. Šių forumų metu šalys pristatys savo patirtį ir galimybes plėtojant turizmo paslaugas, bus užmezgami nauji kontaktai, reprezentuojamos vietos veiklos grupių teritorijos ir šalys.

Projekto dalyviai vyks į meistriškumo kursus Latvijoje ir Lietuvoje. Šių kursų metu gilins savo žinias, įgūdžius keramikos dirbtuvėse, kaimo turizmo sodybose, smulkiųjų amatininkų dirbtuvėlėse, kaimo ūkiuose teikiančiuose turizmo paslaugas.

Projekte numatyti mokymai turizmo paslaugas teikiantiems asmenims, organizacijoms, kurių tikslas supažindinti su rinkodara, turizmo paslaugų vertinimu, teisine baze, aplinkai nekenksmingu turizmu.

Projekto įgyvendinimo metu bus rengiamos teminės savaitės, kurių metu bus pristatomos šalys partnerės minint jų nepriklausomybės dienas.

Projekto įgyvendinimo metu bus renkami originalūs kulinariniai receptai, reprezentuojantys šalis partneres bei parengtas elektroninis leidinys ir patalpintas interneto svetainėse.

Projekto dalyviai bus atrenkami viešinant informaciją apie būsimas projekto veiklas interneto svetainėse: www.svlvvg.lt; www.utenosvvg.lthttp://www.mazeikiai.lt/gyventojams/ma%C5%BEeiki%C5%B3-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97/

Projekto trukmė nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Renginių planas:

BENDRA VEIKLA

 “TURIZMO PLĖTRA. NUO TRADICIJŲ IKI ŠIUOLAIKINIO VERSLO”

PROJEKTO NR. 18-00-A019.333-000012

  Veikla Dalyviai Data Vieta
1 Moldovos tarptautinis verslo forumas Visi partneriai

10 iš LV, 8 iš LT

Lapkritis, 2018

4 dienos

Moldova (Anenii Noi), Serpentina Nistrului VVG
2 Latvijos tradicijos, Keramikos dirbtuvės kaip kaimo turizmo paskirtis. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 24 dalyviai ( LV-12, LT-8, MOL-2, GE-2) Gruodžio 5-7, 2018

3 dienos

Latvija (Zakumuiza), Ropazi Garkalne`s partnerystės VVG
3 Gruzijos tarptautinis verslo forumas ir rankdarbiai. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Visi partneriai

(20-LV; LT-8 MOL ir  GE pagrindiniai)

Balandis, 2019

5 dienos

Gruzija, Kazbegio teritorijos VVG
4 Ekologiniai ūkiai, atviri ūkiai. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 25 dalyviai (LV-12, LT-8, GE-2, MOL- 3) Birželis, 2019

3 dienos

Vasaros savaitė

Latvija (Gulbene), „Sateka“ teritorijos VVG
5 Žolelės, arbata, ECO ūkiai. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 29 dalyviai (LV-12, LT-12, GE-2, MOL-3) Liepa, 2019

2 dienos

Lietuva, Šiaurės vakaru Lietuvos vietos veiklos grupė
6 Vietinis maistas – sūris, medus Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Visi partneriai (LV-10,MOL,GE – nebūtina) Rugpjūčio pradžia, 2019

4 dienos

Moldova, Serpentina Nistrului VVG
7 Kompleksinės turizmo paslaugos. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 25 dalyviai (LV-13, LT-8, GE-2, MOL-3) Rugsėjis, 2019

3 dienos

Latvija, Liepojos regioninė partnerystė
8 Lietuvos tarptautinis verslo forumas Iš viso 60 dalyvių (LV-15, LT-33,GE-2, MOL-10) Spalis, 2019

2 dienos

Lietuva, Šiaurės vakaru Lietuvos vietos veiklos grupė
9 Kulinarija + Svečių namai Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Visi partneriai (LV-9,  MOL,-2 GE- nebūtina) Lapkritis, 2019

4 dienos

Gruzija, Kazbegio teritorijos VVG
10 Rankdarbiai, gobelenas. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 25 dalyviai (LV-12, LT-8, GE-2, MOL-3) Balandis, 2020

5 dienos

Latvija, Saldus regiono plėtros asociacijos VVG
11 Mažosios žuvininkystės ūkiai – kaimo turizmo plėtra. Meistriškumo kursai / pasikeitimas patirtimi Iš viso 28 dalyviai (LV-12, LT-12, GE-2, MOL-2) Gegužė, 2020

2 dienos

Lietuva, Utenos Regiono VVG
12 Latvijos

Tarptautinis verslo forumas

Iš viso 100 dalyvių (LV-65, LT-16, MOL – 10, GE- nebūtina) Rugsėjis, 2020

2 dienos

Latvija, Ropazi Garkalne partnerystės VVG

Projekto uždarymo forumas.