Parama verslui kaimo vietovėse

posted in: Aktuali informacija | 0

Dėmesio! Kvietimai verslo priemonėms teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų balandžio 26 d. 9 val. 00 min. iki 2019 metų birželio 25 d. 16 val. 00 min. Kvietimas Nr. 14 ir Nr. 15.

 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 48 779,89 Eur. Tinkami vietos projektų vykdytojai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Daugiau informacijos rasite nuorodoje: http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-14/

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 75 886,41 Eur. Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Daugiau informacijos rasite nuorodoje: http://svlvvg.lt/kvietimas-nr-15/

 

 Finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kt. kvietimo dokumentai yra nuorodoje „Pareiškėjams“: http://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/