Paraiškų surinkimas vyks iki 2021-04-20

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo kovo 15 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“

  1. Priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1:

KAS REMIAMA: NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt. Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.

KAS GALI KREIPTIS PARAMOS: juridiniai asmenys – NVO.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.

Finansuojamos tinkamos išlaidos iki 95 proc.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 15 d. 9 val. 00 min. iki  iki 2021 m. balandžio 20 d. 15 val. 00 min.

Daugiau informacijos: http://svlvvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-38/ 

 

 

 

 

Nuotrauka skolinta: https://psichika.eu/blog/ar-socialine-imone-yra-visuotinis-blogis/