NUMATOMI KVIETIMAI GRUODŽIO MĖNESĮ

posted in: Aktuali informacija | 0

Informuojame, kad numatoma skelbti du kvietimus. Kvietimai bus skelbiami Gruodžio mėnesį dėl atliekamų dabartinių vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimų ir sumos didinimo priemonei „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Kai bus gautas NMA pritarimas VPS keitimui, bus skelbiami kvietimai.

 

Priemonė: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

Kas gali kreiptis?

Juridiniai asmenys – NVO (Finansavimo intensyvumas iki 95 proc.)

Kas remiama?

NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt. Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.

Dalinamės nuoroda, kas yra socialinis verslas: https://www.youtube.com/watch?v=cV7uX-jUIsU&ab_channel=Lietuvossocialinioversloasociacija&fbclid=IwAR0gZjwjOWxjWsrfCXcqAGs43iBDMK6yGiA387tX4HC0ILdw9Gc2pZAPeok

 

 

Priemonė: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

  • Kas gali kreiptis?

Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė (Finansavimo intensyvumas iki 70 proc.).

  • Kas remiama?

Įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

 

 

Informacija apie kvietimus bus teikiama adresu: Laisvės g. 39-102,103 kab. Mažeikiai, tel.: 8 618 51 199, 8 673 47 349 ir internete: www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS), www.nma.lt. Sekite informaciją.