Kviečiame dalyvauti projekte „Nuotykių Leader“

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį projektą Akademija „Nuotykių Leader“.

Projekto koordinatorius – Telšių rajono vietos veiklos grupė.

Projekto partneriai: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, Leader Mälardalen (Švedija), Kalle Hedi (Švedija), Plungės rajono savivaldybės vietos veikos grupė.

Projekto tikslas — stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

  • dalyvavimą LEADER programoje,
  • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai eksperimentuojant ugdyti verslumo įgūdžius;

Projekto uždaviniai

  • Organizuoti 2 (5 dienų trukmės ) jaunimo verslumo akademijas (Švedijoje ir Lietuvoje), kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose.
  • Organizuoti projekto partnerių susitikimą, 2 konferencijas projekto kokybės užtikrinimui, vykstančių veiklų, rezultatų aptarimui ir įsivertinimui.
  • Pristatyti projekto rezultatus abiejų šalių mokyklose (kiekvienoje VVG 2 mokyklos) ir išleisti žurnalus.

 

Pirmoji akademija numatoma 2019 m. birželio 13 – 20 dienomis.

 

Kviečiame jaunus žmones (18-25 m. amžiaus), pageidaujančius dalyvauti tarptautiniame projekte pildyti „dalyvio atrankos anketą“ iki 2019 m. vasario 28 d.